Villkor

De villkor och regler som följer styr användandet av mina.se. Genom att använda webbtjänsten mina.se godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst.

1. Allmänna regler

Följande allmänna regler gäller på mina.se:

  • Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Mina försäkringar utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

2. Mina försäkringar Sverige AB:s rättigheter och ansvar

Som ägare av webbplatsen mina.se har Mina försäkringar Sverige AB rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Mina försäkringar AB AB har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed.

  • Mina försäkringar kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Mina försäkringar kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade återförsäljare eller leverantörer kan tänkas skapa.
  • Mina försäkringar har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Mina försäkringar inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Mina försäkringar kan inte hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på mina.se.
  • Mina försäkringar kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Mina försäkringar. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: info@mina.se.

3. Personuppgifter

Vänligen se vår personuppgiftspolicy.

4. Cookies

Mina.se innehåller cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. På mina.se används cookies, som sparas under en begränsad tid, för att mäta trafiken på vår hemsida och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare samt för att spara dina inställningar så att du ska slippa fylla i formulär och annat igen. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Här kan du läsa Mina försäkringars policy för cookies.

5. Ändrade villkor

Mina försäkringar Sverige AB har alltid rätt att ändra användarvillkoren på mina.se om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om eventuella ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda mina.se anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

6. Samtycke

När du accepterar dessa villkor samtycker du till att vi, våra övriga samarbetspartner samt andra bolag inom samma koncern som Mina försäkringar Sverige AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

7. Fakta om Mina försäkringar Sverige AB

Mina försäkringar Sverige AB är ansvarig för mina.se

Mina försäkringar Sverige AB
Östra Skansgatan 30
413 02 Göteborg
E-post: info@mina.se
Organisationsnummer: 556870-2657