Om Mina försäkringar; enkel, förmånlig trygghet för dej

Mina försäkringar. Vi kan försäkring!

Mina försäkringar förmedlar försäkringar via Internet. Via vår webbsida kan du som kund enkelt teckna bra och billig försäkring. Det är det viktigaste för oss. Och förmodligen även för dig och din familj.

Vi arbetar med mycket – och lite

Ibland arbetar vi med många olika försäkringar i flera olika försäkringsbolag. Ibland arbetar vi med färre försäkringar; som nu då vi inte erbjuder någon försäkring. Men resultatet är det samma. Att enbart förmedla försäkringar med riktigt bra villkor och pris.

Vårt löfte

Vårt löfte och vår strävan är att erbjuda den bästa och mest prisvärda lösningen utan att ge avkall på din och din familjs trygghet. Till följd av detta kommer kommer vi även vara tydliga med varför vi anser att en försäkring är bäst. Givetvis kan du läsa detta ”varför” Online. Det sparar både du och vi tid på!

Se pris och ansök om försäkring Online

Du ser pris och ansöker om en försäkring direkt på vår webbsida. Därefter skickar vi ifyllda ansökningshandlingar för e-signering alternativt till din e-postadress för utskrift/underskrift; som du sedan returnerar portofritt. Slutligen skickar försäkringsbolaget ut försäkringsbrev och eventuell inbetalningsavi enligt ordinarie rutiner.

Minst samma pris

När du tecknar din försäkring hos oss får du minst samma pris som hos försäkringsbolaget direkt. Det tycker vi och våra kunder är riktigt bra. Än mer eftersom du slipper jämföra – detta tråkiga har ju vi gjort

Du och din familj är viktiga för oss

Att ge dig och din familj ett tryggare, bättre och billigare försäkringsskydd är vår affärsidé. Och ju fler vi blir desto bättre och billigare kan vi bli framöver. Just därför är du så viktig för oss.

Mina försäkringar dig och sina samarbetspartners

För att bli bäst samarbetar vi med de bästa. Svårare än så är det inte. Vi har därför, till skillnad mot våra konkurrenter, valt att samarbeta med ett fåtal försäkringsbolag, som vi finner vara allra bäst inom sitt område.

Vi följer kontinuerligt upp våra samarbetspartners och tvekar inte att byta ut någon av dessa om vi finner en mer förmånlig lösning. Härigenom lever vi upp till vårt löfte att alltid erbjuda den bästa och billigaste lösningen utan att ge avkall på din och din familjs trygghet. Varför skulle du vilja ha något annat!?

Mina försäkringar Sverige AB - logga

Information om försäkrings­förmedling­

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Mina försäkringar Sverige AB, 556870-2657, är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket, står under Finansinspektionens tillsyn samt är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) som är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsförmedlare.

Ansvarsförsäkring

Mina försäkringar innehar en ansvarsförsäkring via SFM i QBE Europe SA/NV, filial Sverige. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 300 380. Krav riktade mot Mina försäkringar kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Mina försäkringar Sverige AB. Ett sådant krav skall riktas till QBE inom 180 dagar från det att kravet uppstått.

Tvist

Vid en tvist mellan Mina försäkringar och försäkringstagaren har försäkringstagaren även möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol; i första hand tingsrätten. Önskar du hjälp eller vägledning kan du få det av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Kontaktuppgift till respektive myndighet hittar du längre ner på denna webbsida.

Klagomål

Ansvarig för klagomål hos Mina försäkringar är Benny Johansson. Klagomål hänförliga till förmedling av en försäkring kan ske via e-post till info@mina.se. Handläggningstiden för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, varefter ett beslut skickas till klaganden. Är du fortsatt missnöjd kan du som klagande begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Mina försäkringars klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor.

Kontaktuppgifter

För information rörande Mina försäkringars registrering, tillsyn, förmedlares behörighet att förmedla försäkringar, ansvarsförsäkring, eventuell tvist, vägledning samt klagomål vänligen kontakta:

Allmänna reklamationsnämnden

Telefon: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se

Bolagsverket

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen

Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se

Kommunala konsumentvägledningen

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Telefon: 0200-22 58 00

Ersättning

Anställda på Mina försäkringar har ingen provision eller liknande, men företaget Mina försäkringar Sverige AB erhåller ersättning från försäkringsbolaget per förmedlad försäkring enligt nedan:

FörsäkringErsättning på
1:a årspremien
Ersättning på
varje premie
Ersättning på
förvaltat kapital
Barn10%
Begravning1-3%0,10%
Liv42%
Olycksfall10%

Exempel på vår ersättning: En kund tecknar en livförsäkring med en månatlig premie på 63 kronor alternativt en årspremie på 756 kronor. Vid betald premie får Mina försäkringar Sverige AB 318 kronor i engångsersättning från försäkringsbolaget. Om livförsäkringen inte beviljas eller om premien inte betalas utgår ingen ersättning till Mina försäkringar Sverige AB.

Tänkvärt!

Du är viktig! Inte bara för dig, utan även för dina nära och kära och de du älskar. Och det som är viktigt borde väl försäkras. Så välkommen till Mina försäkringar du också!