Om Mina försäkringar

Mina försäkringar – vi kan försäkring

Mina försäkringar förmedlar försäkringar via Internet och är till för att du som kund enkelt ska kunna teckna bra och billig försäkring för dig och din familj. Det är det viktigaste för oss. Och förmodligen även för dig och din familj.

Sedan en tid tillbaka arbetar vi nästan uteslutande med livförsäkringar – då det är den försäkring där vi finner störst skillnader i pris och villkor mellan bolagen; alltså där vi kan göra mest nytta. Vi arbetar i princip med två olika typer av livförsäkring: “vanlig” livförsäkring och begravningsförsäkring eller livsvarig livförsäkring med sparande.

Vårt löfte

Vårt löfte är att alltid erbjuda den bästa och mest prisvärda lösningen utan att ge avkall på din och din familjs trygghet. Vi kommer också vara väldigt tydliga med varför vi anser att en försäkring är bäst. Givetvis kan du läsa detta “varför” Online. Det sparar både du och vi tid på!

Se pris & ansök om försäkring Online

Se pris och ansök direkt på vår hemsida. Vi skickar därefter ifyllda ansökningshandlingar till din e-postadress för utskrift/underskrift. Undertecknade handlingar returnerar du sedan portofritt. Försäkringen börjar normalt att gälla redan dagen efter det att du återsänder ansökningshandlingarna. Försäkringsbolaget skickar därefter ut försäkringsbrev och eventuell inbetalningsavi enligt ordinarie rutiner.

Samma pris eller billigare

När du tecknar din försäkring hos oss får du alltid minst samma pris som hos försäkringsbolaget direkt. Vi är många gånger till och med billigare. Lika bra villkor och försäkring – men till samma eller lägre pris. Det tycker vi och våra kunder är riktigt bra.

Du och din familj är viktiga för oss

Att ge dig och din familj ett tryggare, bättre och billigare försäkringsskydd är vår affärsidé. Och ju fler vi blir desto bättre och billigare kan vi bli framöver. Just därför är du så viktig för oss.

Mina försäkringar ♥ sina samarbetspartners

För att bli bäst samarbetar vi med de bästa.Svårare än så är det inte. Vi har därför, till skillnad mot våra konkurrenter, valt att samarbeta med ett fåtal försäkringsbolag, som vi finner vara allra bäst inom sitt område.

Vi följer kontinuerligt upp våra samarbetspartners och tvekar inte att byta ut någon av dessa eller lägga till ett annat försäkringsbolag om vi finner en mer förmånlig lösning. Härigenom lever vi upp till vårt löfte att alltid erbjuda den bästa och billigaste lösningen utan att ge avkall på din och din familjs trygghet. Varför skulle du vilja ha något annat!?

Om Mina försäkringar

Försäkringsförmedlingsinformation

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Mina försäkringar Sverige AB, 556870-2657, är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

För vidare information rörande Mina försäkringars registrering kan Bolagsverket kontaktas:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel: 060-184 000
www.bolagsverket.se

För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Tel: 08-787 80 00
www.fi.se

Medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening

Mina försäkringar är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) som är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsförmedlare.

Ansvarsförsäkring

Mina försäkringar innehar en ansvarsförsäkring via SFM i QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden Branch (QBE), org. nr. 516404-1880, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, tel: 08-587 514 00, e-post: Infoqbesweden@se.qbe.com.

Krav riktade mot Mina försäkringar kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Mina försäkringar. Ett sådant krav skall riktas till QBE inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 618.

Ersättning

Mina försäkringar erhåller provision av försäkringspremien för förmedling från försäkringsbolaget enligt nedan.

ProduktErsättning på första årspremienErsättning på varje löpande premieErsättning på förvaltat kapital
Barnförsäkring
- Euro Accident
- Folksam

-
300-1 200 kr

10%
-

-
-
Begravningsförsäkring-1-3%0,10%
Livförsäkring42%--
Låneskydd-10%-
Olycksfallsförsäkring-10%-
Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring-10%-

Tvist

Vid en tvist mellan Mina försäkringar och försäkringstagaren har försäkringstagaren även möjlighet att få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden alternativt i allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Klagomål

Klagomål hänförliga till förmedling av denna försäkring kan ske via e-post till info@mina.se. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Mina försäkringars klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Mina försäkringar är Benny Johansson.