Jämför livförsäkring

Jämför livförsäkring – avseende pris och villkor

Premien för en livförsäkring bestäms i regel ett år i taget och baseras på din ålder samt valt försäkringsbelopp. Som du själv kan se av vår jämförelse har vi inte bara bra bra priser utan även riktigt bra villkor.

Så välkommen till Mina försäkringar om du vill få ett bättre skydd – och spara pengar!

Förutsättningar för jämförelsen

Jämförelsen avser en livförsäkring på 3 000 000 kr och samtliga uppgifter är hämtade från/lämnades av respektive bolags webbsida/kundtjänst 2019-09-07. Och vi tittar inte bara på pris. Självklart är det både intressant och viktigt att se till att du inte betalar för mycket. Men minst lika viktigt är att ombesörja att du inte betalar för mycket – för ett sämre skydd.

Vi tittar alltså både på pris och villkor eller totalt fyra olika “moment” enligt nedan:

Pris – betalar du för mycket?

En livförsäkring kostar pengar. Det är inget konstigt med det. Problemet är i stället att det skiljer sig så pass mycket i pris mellan olika försäkringsbolag. Så betalar du för mycket? Troligen!

Vi har jämfört premien för olika bolags livförsäkringar i tre olika åldrar – 30, 40 respektive 50 år och presenterar resultatet nedan. Och som du själv kan se är det stora skillnader i pris mellan olika bolag.

Hur mycket kan du spara varje år? Över tid? Och vad ska du göra med alla pengar du sparar? Mycket och precis vad du vill! Vi ställer nämligen inga konstiga krav på att du måste ha dina lån i en viss bank eller teckna en massa andra försäkringar för att du ska få ett bra pris.

Bolag

30 år – kr/år

Vår livförsäkring:

1 063 kr

SBAB:

3 024 kr

SEB:

6 000 kr

Handelsbanken:

2 400 kr

Swedbank:

1 620 kr

Nordea:

2 252 kr

Spara upp till – kr/år!

4 937 kr


Bolag

40 år – kr/år

Vår livförsäkring:

1 787 kr

SBAB:

5 328 kr

SEB:

6 000 kr

Handelsbanken:

3 406 kr

Swedbank:

2 592 kr

Nordea:

3 554 kr

Spara upp till – kr/år!

4 213 kr


Bolag

50 år – kr/år

Vår livförsäkring:

3 914 kr

SBAB:

11 520 kr

SEB:

6 000 kr

Handelsbanken:

6 658 kr

Swedbank:

5 904 kr

Nordea:

6 792 kr

Spara upp till – kr/år!

7 606 kr


Ålder eller tecknas till – till vilken ålder kan du teckna livförsäkringen?

Alla livförsäkringar har begränsningar. Som att du inte kan teckna en livförsäkring efter en viss ålder. Du måste alltså inte bara vara fullt frisk för att teckna en livförsäkring – du får inte heller vara för gammal. Men till vilken ålder kan du teckna en livförsäkring? Jämförelsen nedan ger dig svaret!

Bolag

Kan tecknas till

Vår livförsäkring:

65 år

SBAB:

64 år

SEB:

55 år

Handelsbanken:

60 år

Swedbank:

65 år

Nordea:

65 år


Omfattning eller högsta belopp – hur stort försäkringsbelopp vill du teckna? Får du det?

Alla livförsäkringar har begränsningar; som att du inte får teckna hur högt skydd som helst. Men var ligger taket? Hur stort försäkringsbelopp kan du teckna i respektive bolag? Räcker det?

För det väsentliga är ju faktiskt hur stort skydd du och din familj behöver!

Bolag

Högsta belopp

Vår livförsäkring:

18 000 000 kr

SBAB:

3 000 000 kr

SEB:

3 720 000 kr

Handelsbanken:

6 510 000 kr

Swedbank:

3 720 000 kr

Nordea:

4 603 00 kr


Upphör – hur länge kan du ha kvar livförsäkringen? HELA beloppet!

Alla livförsäkringar har en sluttid; försäkringen upphör antingen när du uppnår en viss ålder eller för att tala klarspråk – när du avlider. Du har alltså inte rätt att ha kvar en livförsäkring hur länge du vill. Men hur länge kan du ha kvar livförsäkringen? Och hur länge kan du ha kvar hela försäkringsbeloppet?

Vissa banker och försäkringsbolag reducerar eller sänker nämligen försäkringsbeloppet med stigande ålder. Visste du det? Allt för många gör det inte. Och allt för många får reda på det först vid ett dödsfall. Med ännu mer tråkigheter som följd!

Det är således två väsentliga inledande frågor som ska besvaras; eftersom du förmodligen vill ha kvar tryggheten, som en livförsäkring ger, även senare i livet; och då hela tryggheten. Eller?

Denna jämförelse kan vara lite svår. Så låt oss se på Handelsbanken, vars livförsäkring upphör vid 67 års ålder (kolumn ett). Vidare reduceras Handelsbankens livförsäkring med stigande ålder – en livförsäkring på 3 000 000 kronor (kolumn två) har under försäkringens sista år minskat till 1 838 129 kr. Visste du det? Och ännu viktigare – räcker det?

Bolag

Sluttid / Belopp vid tecknade / Slutbelopp

Vår livförsäkring:

70 år / 3 000 000 kr / 3 000 000 kr

SBAB:

70 år / 3 000 000 kr / 3 000 000 kr

SEB:

65 år / 3 000 000 kr / 1 838 129 kr 1

Handelsbanken:

67 år / 3 000 000 kr / 2 081 527 kr 2

Swedbank:

65 år / 3 000 000 kr / 3 000 000 kr

Nordea:

75 år / 3 000 000 kr / 186 000 kr 3

Förtydligande: 1 SEB sänker beloppet med 4 procent per år från 55 års ålder till som lägst 100 000 kronor. 2 Handelsbanken sänker beloppet med 3 procent per år från 56 års ålder. 3 Nordeas livförsäkring har istället ett maxtak, vilket innebär att försäkringsbeloppet reduceras till detta “högsta belopp” från 66 års ålder enligt följande: 66 år till 558 000 kr, 67 år till 465 000 kr, 68 år till 372 000 kr, 69 år till 279 000 kr, 70-74 år till 186 000 kr. För fullständig information se försäkringsvillkor för respektive bolags livförsäkring.


Vill du jämföra mer?

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper bland annat privatpersoner att tolka villkor och jämföra bank- och försäkringsprodukter.

Idag har de ingen ytterligare information att tillföra kring just livförsäkring på sin hemsida. Men det kommer med all säkerhet. Därför väljer vi att länka till deras hemsida redan nu.

konsumenternas Konsumenternas – Jämför livförsäkringar pil