Jämför livförsäkring

Jämför livförsäkring – avseende  pris och villkor

Premien för en livförsäkring bestäms i regel för ett år i taget och baseras på din ålder samt valt försäkringsbelopp. Som du själv kan se nedan har vi både bra priser och konkurrenskraftiga villkor. Så välkommen till Mina försäkringar om du vill få ett bättre skydd – och spara pengar!

Förutsättningar för jämförelsen

Jämförelsen avser en livförsäkring på 3 000 000 kr. Och vi tittar inte bara på pris. Självklart är det både intressant och viktigt att se till att du inte betalar för mycket. Men minst lika viktigt är att ombesörja att du inte betalar för mycket – för ett sämre skydd. Vi tittar alltså både på pris och villkor eller totalt fyra olika “moment” enligt nedan:

  • Pris – betalar du för mycket?
  • Ålder eller tecknas till – till vilken ålder kan du teckna livförsäkringen?
  • Omfattning eller högsta belopp – hur stort försäkringsbelopp vill du teckna? Får du det?
  • Upphör – hur länge kan du ha kvar livförsäkringen? Och då hela beloppet!

Jämförelse livförsäkring – pris och villkor

Pris

Betalar du för mycket?

Premie kr/år – beroende på din ålder. Hur mycket kan du spara varje år? Över tid? Och vad ska du göra med alla pengar du sparar? Mycket och precis vad du vill! Vi ställer nämligen inga konstiga krav på att du måste ha dina lån i en viss bank eller teckna en massa andra försäkringar för att du ska få ett bra pris.

Bolag 30 år 40 år 50 år
Vår livförsäkring 1 063 kr 1 787 kr  3 914 kr
SBAB 3 024 kr 5 328 kr 11 520 kr
SEB 6 000 kr 6 000 kr  6 000 kr
Handelsbanken 2 400 kr 3 406 kr  6 658 kr
Swedbank 1 620 kr 2 592 kr  5 904 kr
Nordea 2 252 kr 3 554 kr  6 792 kr
Spara upp till – kr/år! 4 937 kr 4 213 kr  7 606 kr

Samtliga priser hämtade från/lämnades av respektive bolags hemsida/kundtjänst 2019-09-06. Kontakta respektive bolag för en fullständig prisbild.

Tecknas till

Till vilken ålder kan du teckna en livförsäkring?

Du måste inte bara vara fullt frisk för att teckna en livförsäkring – du får inte heller vara för gammal. Din ålder kan nämligen innebära att det blir problem att teckna en livförsäkring. Hur ser det ut för ditt bolag?

Bolag/Ålder

Kan tecknas till

Vår livförsäkring:

65 år

SBAB:

64 år

SEB:

55 år

Handelsbanken:

60 år

Swedbank:

65 år

Nordea:

65 år

Samtliga uppgifter hämtade från/lämnades av respektive bolags hemsida/kundtjänst 2019-09-06. För fullständig information se försäkringsvillkor för respektive bolags livförsäkring.

Högsta belopp

Hur stort försäkringsbelopp kan tecknas?

Hur stort skydd behöver du? Får du teckna det?

Bolag

Högsta belopp

Vår livförsäkring:

18 000 000 kr

SBAB:

 3 000 000 kr

SEB:

 3 720 000 kr

Handelsbanken:

 6 510 000 kr

Swedbank:

 3 720 000 kr

Nordea:

 4 603 500 kr

Samtliga uppgifter hämtade från/lämnades av respektive bolags hemsida/kundtjänst 2019-09-06. För fullständig information se försäkringsvillkor för respektive bolags livförsäkring.

Upphör

Hur länge kan du ha kvar livförsäkringen?

Hur länge kan du ha kvar försäkringen? Och hur länge kan du ha kvar hela försäkringsbeloppet? Vissa banker och försäkringsbolag sänker nämligen försäkringsbeloppet med stigande ålder. Visste du det? Således två ganska väsentliga inledande frågor eftersom du förmodligen vill ha kvar tryggheten, som en livförsäkring ger, även senare i livet; och då hela tryggheten. Eller?

Som exempel kommer en livförsäkring på 3 000 000 kronor med ett maxtak som i Nordeas fall “bara” ha ett försäkringsbelopp på 558 000 kr vid 66 års ålder. Räcker det?

Bolag

Sluttid

Vår livförsäkring:

70 år / Nej

SBAB:

70 år / Nej

SEB:

65 år / Ja1

Handelsbanken:

67 år / Ja2

Swedbank:

65 år / Nej

Nordea:

75 år / Ja3

1 SEB sänker beloppet med 4 procent per år från 55 års ålder till som lägst 100 000 kronor. 2 Handelsbanken sänker beloppet med 3 procent per år från 56 års ålder. 3 Nordeas livförsäkring har istället ett maxtak, vilket innebär att försäkringsbeloppet reduceras till detta “högsta belopp” från 66 års ålder enligt följande: 66 år till 558 000 kr, 67 år till 465 000 kr, 68 år till 372 000 kr, 69 år till 279 000 kr, 70-74 år till 186 000 kr. Samtliga uppgifter hämtade från/lämnades av respektive bolags hemsida/kundtjänst 2019-09-07. För fullständig information se försäkringsvillkor för respektive bolags livförsäkring.

Vill du jämföra mer?

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper bland annat privatpersoner att tolka villkor och jämföra bank- och försäkringsprodukter.

Idag har de ingen ytterligare information att tillföra kring just livförsäkring på sin hemsida. Men det kommer med all säkerhet. Därför väljer vi att länka till deras hemsida redan nu.

konsumenternas Konsumenternas – Jämför livförsäkringar pil