Livförsäkring; trygghet vid död till dina nära och käras liv

Livförsäkring – rätt skydd till rätt pris

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets stora prövningar. En livförsäkring hjälper inte mot saknaden. Däremot kan den lindra den ekonomiska oro som dina efterlevande känner över vad som kommer att hända den närmsta tiden – vare sig det handlar om att kunna bo kvar, lösa ett bostadslån eller täcka inkomstbortfall.

Teckna livförsäkring direkt via Internet

Du väljer själv hur omfattande livförsäkring du vill ha och ser pris och tecknar direkt via knappen ”Se ditt pris och ansök nedan”. Svårare än så är det inte. Vi har ju gjort allt det tråkiga och jämfört olika livförsäkringar och försäkringsbolag för dig!

Livförsäkring – Pris

Prisexempel, kr/mån. För fullständig prisuppgift eller beräkna ditt pris – klicka på knappen ”Se ditt pris och ansök”.

Livförsäkringen tecknas nu med överskottstilldelning. Det innebär att försäkringens normalpremie rabatteras med 45 procent. Rabatten gäller tills du meddelas annat; och givetvis får även befintliga kunder denna rabatt på sina livförsäkringar.
Försäkringsbelopp30 år35 år40 år45 år50 år
1 000 000 kr18 kr21 kr28 kr41 kr64 kr
2 000 000 kr34 kr42 kr55 kr80 kr127 kr
3 000 000 kr51 kr62 kr82 kr120 kr189 kr

Därför väljer du vår livförsäkring

Det finns många anledningar till att teckna vår livförsäkring, här kommer tre!

Räcker till alla och lite till

Flexibelt belopp med möjlighet att teckna livförsäkring upp till hela 20 miljoner kronor. Räcker det!?

Fast belopp

Ditt försäkringsbelopp sänks eller reduceras givetvis inte med din ålder. Du tecknar ju ett visst belopp av en anledning.

Skattefritt engångsbelopp

Till vem eller vilka du vill och till riktigt bra pris och villkor. Det tycker vi och våra kunder är riktigt bra!

Livförsäkring – Fakta

Försäkringsgivare:

Skandia

Försäkringstyp:

Individuell livförsäkring

Pris:

Från 14 kronor per månad

Premie grundas på:

Ålder och valt försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp:

Från 1 miljon kronor

Högsta belopp:

Upp till 20 miljoner kronor

Tecknas:

Mellan 18 och 65 års ålder. Observera att undertecknade och kompletta ansökningshandlingar ska ha inkommit till försäkringsbolaget före din 65-årsdag.

Utbetalas vid:

Dödsfall

Utbetalas till:

Det bestämmer du. Valfritt!

Skattefritt:

Ja, utfallande belopp är helt skattefritt

Åldersreduktion:

Vid ett dödsfall utbetalas alltid hela försäkringsbeloppet – oavsett ålder. Tecknat försäkringsbelopp reduceras alltså inte med stigande ålder

Upphör vid:

70 års ålder

Hälsofrågor:

När du tecknar försäkringen besvarar du ett antal frågor om din hälsa

Stora skillnader mellan olika livförsäkringar

Samhällets skydd vid ett dödsfall är begränsat så med en livförsäkring kan både du och din familj känna er trygga om det otänkbara skulle ske. Kanske är det därför många försäkringsbolag passar på och tar bra betalt för sina livförsäkringar. För vi hittar ingen annan förklaring till varför det skiljer sig så mycket i villkor och pris mellan olika livförsäkringar och försäkringsbolag. Gör du?
— Benny Johansson, Mina försäkringar Sverige AB

Livförsäkring – frågor och svar

Vanliga frågor om livförsäkring

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna om livförsäkring. Saknas svar på din fråga eller om vill du ha hjälp att teckna din livförsäkring är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring där du betalar en premie eller en mindre påse pengar för att ett försäkringsbelopp eller en större påse pengar ska utbetalas om du skulle avlida. Premien beror på din ålder samt hur stor påse pengar som ska utbetalas vid ett dödsfall.

Vad händer med en livförsäkring vid ett dödsfall?

Vid ett dödsfall utbetalas ett skattefritt engångsbelopp. Till vem eller vilka bestämmer du när du tecknar försäkringen – genom att ange ett förmånstagarförordnande. Oftast är förmånstagaren din maka, make, sambo eller dina barn men du kan alltså välja vem som helst. Även organisationer som Röda Korset eller Cancerfonden.

Kan jag ändra eller byta ut en förmånstagare i en livförsäkring?

Du kan när som helst bestämma att någon annan ska få pengarna. Det gör du genom att skriftligen lämna in ett nytt förmånstagarförordnande till försäkringsbolaget.

Varför ska jag teckna en livförsäkring?

För dina efterlevandes trygghet. En livförsäkring innebär en ekonomisk trygghet för din familj och dem du älskar om du skulle avlida. En livförsäkring tecknar och har du alltså inte för din egen skull utan för dina efterlevandes trygghet.

När kan jag teckna en livförsäkring?

Du kan ansöka om en livförsäkring från 18 till 65 års ålder. Är du över 65 år och vill ha en livförsäkring kan ett alternativ vara att teckna en begravningsförsäkring eller en kombinerad spar- och livförsäkring.

Finns det några krav för att teckna en livförsäkring?

För att teckna en livförsäkring måste du vara fullt arbetsför samt bosatt i Sverige och registrerad i svensk försäkringskassa sedan minst två år tillbaka. Vid tecknandet måste du även besvara ett antal frågor om din hälsa.

Kan jag ansöka om en livförsäkring när jag är sjukskriven?

Nej, som sjukskriven anses du inte vara fullt arbetsför och du kan därför inte teckna en livförsäkring. Först när du åter är fullt arbetsför kan du ansöka om en livförsäkring.

Hur länge kan jag ha en livförsäkring?

Livförsäkringen upphör först vid 70-års ålder. Önskar du en livsvarig livförsäkring kan ett alternativ vara att teckna en begravningsförsäkring eller en kombinerad spar- och livförsäkring.

Kan jag säga upp en livförsäkring?

Livförsäkringen har ingen bindningstid eller dylikt, utan du kan avsluta försäkringen när som helst och oavsett skäl.

Gäller en livförsäkring alltid?

En livförsäkring har i regel vissa inskränkningar (när den inte gäller). Få personer berörs, men det är viktigt att klargöra att en livförsäkring inte gäller i vissa situationer. Oftast gäller en livförsäkring inte om dödsfallet har samband med att du håller på med så kallad “riskfylld verksamhet” eller “riskfyllda aktiviteter”.

Som riskfylld verksamhet räknas exempelvis arbete som stuntman eller livvakt. Viktigt att poängtera är att dödsfallet ska ha samband med verksamheten eller aktiviteten. Arbetar du som livvakt men avlider i en båtolycka på din fritid omfattas du alltså rent generellt av försäkringen. Samtliga inskränkningar hittar du i försäkringsvillkoren.

Gäller en livförsäkring vid självmord?

Försäkringen gäller om självmordet begås efter minst ett år efter det att livförsäkringen tecknades. Har det gått kortare tid än så gäller livförsäkringen om det kan antas att försäkringen tecknades utan tanke på självmordet. Se försäkringsvillkoren för fullständig information.

Gäller en livförsäkring utomlands?

Ja, livförsäkringen gäller både vid utlandssemester samt vid utlandsflytt; givetvis under förutsättning att du uppfyller försäkringens villkor i övrigt.

Hur stor livförsäkring behöver jag?

Vilket försäkringsskydd du ska ha beror helt på din situation och hur du/ni vill ha det. Vissa vill att det ska vara rättvist och tecknar därför en livförsäkring på halva lånebeloppet vardera (sin del). Andra tar även hänsyn till sina respektive inkomster och tecknar försäkring efter det. Är den enas inkomst högre blir också inkomstbortfallet större om denne avlider och därför ska den personen ha ett högre livförsäkringsbelopp på sitt liv.

Många vill också ha en extra marginal, och tecknar därför en lite större livförsäkring, för att klara av den omställning som ett dödsfall faktiskt innebär. Den finns inga rätt och fel utan vad som är bäst och mest rätt för dig kan alltså bara du och din familj svara på baserat på er unika situation.

Måste jag betala skatt på den ersättning som utbetalas från en livförsäkring?

Nej du betalar ingen skatt. En stor fördel med ersättningen från en livförsäkring är att den är helt skattefri. Det finns inte heller någon självrisk eller liknande.

Räcker det att jag tecknar en livförsäkring?

Oftast inte. Att du har en livförsäkring är bra. På så sätt är din familj skyddad om du skulle avlida. Men för att även du ska vara skyddad måste även din partner teckna en livförsäkring. På så sätt får ni båda bättre ekonomiska förutsättningar om någon av er skulle gå bort.

Finns det några skillnader mellan olika livförsäkringar?

Enligt Konsumenterna “är försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien, som är beroende av ålder och valt belopp…”. Vi håller inte riktigt med, utan ser istället stora skillnader mellan olika banker och försäkringsbolag – både vad gäller pris och villkor, som till exempel:

  • Ålder för att teckna – kan även “äldre” teckna livförsäkring?
  • Varaktighet – hur länge har du möjlighet att ha kvar din livförsäkring?
  • Åldersreduktion – minskar skyddet med din ålder?
  • Pris – vad betalar du idag? Imorgon? Och över en längre period?

Skillnader som, utöver den tragedi som ett dödsfall innebär, även kan innebära ekonomiska tråkigheter för din familj om du skulle avlida.

Se gärna vår jämförelse för mer information.

Hur kan det skilja sig så mycket i pris mellan olika livförsäkringar?

En viss prisskillnad kan och kommer troligtvis alltid att förekomma mellan bolagen, men den prisskillnad som idag finns på marknaden kan svårligen motiveras. Du kan ha betydligt roligare för dina pengar istället för att betala hundra- och till och med tusenlappar extra varje år. Framför allt när du många gånger betalar en dyrare peng för ett sämre skydd!

Vad är ett låneskydd?

Låneskydd eller bolåneskydd är egentligen bara ett samlingsnamn på “färdigpaketerade” försäkringar som är bra att ha när du tar ett lån. Det är ofta både bättre och billigare att teckna separata försäkringar för varje situation där ett låneskydd annars hade inträtt.

Varför är en livförsäkring bättre än ett låneskydd?

En livförsäkring bättre än ett låneskydd av flera olika skäl:

  • Du väljer fritt ett valfritt dödsfallbelopp med en livförsäkring. I ett låneskydd beror dödsfallsbeloppet istället på hur mycket lån du har i banken (upp till ett tak).
  • Med en livförsäkring via oss har du inga andra förpliktelser. Med ett låneskydd måste du däremot ha ditt lån i den bank där du tecknar låneskyddet. Byter du bank upphör skyddet!
  • Arv och testamente. Om du inte är gift eller har barn sedan tidigare ska du alltid välja en livförsäkring före ett låneskydd. Detta eftersom en livförsäkring kan sägas utbetalas “vid sidan av dödsboet” till den du önskar (förmånstagare).
  • För sambos och familjer med särkullbarn kommer ett låneskydd istället att inräknas i dödsboet. Och eftersom sambor inte ärver varandra (om du inte skrivit ett testamente) och eftersom särkullbarn alltid har rätt till sin laglott (oavsett om du skrivit testamente eller ej) ger en livförsäkring alltid rätt påse pengar till rätt person!
  • En livförsäkring är i regel billigare än ett låneskydd.
  • Räcker längre. En livförsäkring räcker oftast till din 70-årsdag till skillnad mot ett låneskydd som i vissa fall upphör redan när du fyller 55 år.

Sammanfattningsvis är alltså “rätt” livförsäkring alltid att föredra före ett låneskydd!

Livförsäkring som kompanjonförsäkring?

Även för delägare i företag kan en livförsäkring vara viktig. Om en viktig person i en firma eller en delägare avlider kan det innebära stora ekonomiska effekter för företaget som kan vara svåra att hantera.

En så kallad kompanjonförsäkring kan i dessa fall ge företaget förutsättningar för att verksamheten ska kunna återgå till det normala.

Kan jag teckna en livförsäkring för mitt barn?

Nej, för att teckna en livförsäkring måste “barnet” ha fyllt 18 år. Dessförinnan kan du alltså inte enbart teckna en livförsäkring på ditt barns liv. Dock innefattar en barnförsäkring oftast en mindre livförsäkring för ditt/dina barn.

Du har även möjlighet att teckna en kombinerad spar- och livförsäkring på ditt barns liv. Hör gärna av dig om du vill veta mer eller önskar en offert.

Finns det en livförsäkring för äldre som varar livet ut?

För dig som är äldre än 65 år eller önskar ett skydd som varar livet ut kan ett alternativ vara att teckna en kombinerad spar- och livförsäkring. En kombinerad spar- och livförsäkring kan sägas vara den ursprungliga livförsäkringen och användes förr i tiden som begravningsförsäkring.

Tänkvärt!

Ett dödsfall är en tragedi i sig, men utan en livförsäkring kan det också bli en ekonomisk tragedi för dina efterlevande och dem du älskar.