Låneskydd

Stängd för nyteckning. Ikano Försäkring har tecknat avtal om att Euro Accident övertar denna försäkringstyp, varför vi stoppar all nyförsäljning. Du som redan tecknat försäkringen påverkas inte, utan din försäkring gäller som tidigare. Har du inte redan fått information skickar Ikano respektive Euro Accident skriftlig information till dig inom kort. Du vet väl om att du fortfarande kan fortfarande teckna Låneskydd Liv eller ett dödsfallsskydd via vår Livförsäkring.

Låneskydd – vill eller måste du sälja?

Vårt låneskydd ger dig en påse pengar varje månad om du skulle bli sjuk eller arbetslös och dina nära och kära en påse pengar om du skulle avlida. Storleken på pengapåsen bestämmer du när du tecknar ditt låneskydd. Svårare än så är det inte.

Byt inte bank – bara låneskydd

Du kan ha lån i vilken bank som helst. Vårt låneskydd är nämligen helt fristående från eventuella lån och består av två separata delar. Det innebär att:

du kan ha ditt lån i vilken bank som helst,
du väljer vilka delar du vill försäkra och dess omfattning och
ersättningen alltid utbetalas till dig eller din familj – inte banken.

Välj vad du vill skydda och skyddets omfattning

Låneskydd Inkomst: Ger dig en skattefri månatlig ersättning om du blir sjuk eller arbetslös. Låneskydd Inkomst tecknas upp till 15 000 kronor per månad.

Låneskydd Liv: Ger dina efterlevande en skattefri engångsutbetalning som de kan göra precis vad de vill med om du skulle avlida. Hur mycket och till vem bestämmer du vid tecknandet. Låneskydd Liv tecknas upp till 1 776 000 kronor.

Pris & Teckna Låneskydd

Och du, när du tecknat vårt låneskydd glöm då inte att flytta ditt lån till den bank som ger dig lägst ränta och bäst villkor. På så sätt sparar du ännu mer pengar.

Vårt låneskydd kan göra mycket för dig och din familj

Låneskydd - vill eller måste du och dina efterlevande sälja?

Vill eller måste du och dina efterlevande sälja?

Visste du att ett vanligt låneskydd ger ett sämre skydd? Att utbetalningen i regel görs direkt till banken – och inte till dig eller dina nära och kära? Och att du som är sambo eller har barn sedan tidigare i bästa fall får hälften av pengarna vid ett dödsfall?

Ett vanligt låneskydd kan nämligen sägas prioritera bankens risk och tar exempelvis ingen hänsyn till den svenska arvsordningen, som att sambor inte ärver varandra och att särkullbarn alltid har rätt till minst sin laglott. Trots att du betalar premien. Det gör vårt låneskydd! Med oss får rätt person, rätt påse pengar.

Kundexempel – du, din familj och vårt låneskydd

Nog pratat. Låt oss istället visa vad vårt låneskydd kan göra för dig och din familj. Hur ser din situation ut? Vad vill du veta mer om?

Jag är sambo – vad händer om någon av oss skulle avlida?

Jag är gift och det finns särkullbarn – vad händer vid ett dödsfall?

Har jag råd att bo kvar om jag blir arbetslös?

Har vi råd att bo kvar om någon av oss skulle bli sjuk?

Sambo och dödsfall – en miljon kronor eller ingenting!?

Livförsäkring - vem tar hand om dina barn om du skulle avlida?

Kundexempel, sambo: Maria och Lars äger ett hus, värderat till tre miljoner kronor, och de har lån på två miljoner kronor. För att skydda varandra vid ett dödsfall har de tecknat varsitt låneskydd på sin del av lånet eller en miljon kronor per person.

När någon avlider utbetalas ett vanligt låneskydd direkt till banken (lånet stryks) till skillnad mot vårt låneskydd som utbetalas till vem du vill (utanför dödsboet). Något som Maria blir varsko om när Lars plötsligt avlider och först då förstår vad det kommer innebära för hennes framtida ekonomi.

Vårt låneskydd Ett vanligt låneskydd
Maria Lars Maria Lars
Hus 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Lån -1 000 000 kr -1 000 000 kr -1 000 000 kr -1 000 000 kr
Låneskydd 1 000 000 kr 0 kr 0 kr 1 000 000 kr
Förmögenhet 1 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 1 500 000 kr
Vid ett dödsfall görs en bodelning: Sambor har ingen legal arvsrätt efter varandra. Maria ärver alltså inte Lars när han avlider.
Marias ekonomiska situation efter bodelningen:
Vårt låneskydd Ett vanligt låneskydd
Maria Maria
Hus 3 000 000 kr 3 000 000 kr
Lån -1 500 000 kr -2 500 000 kr
Förmögenhet 1 500 000 kr 500 000 kr

Vårt låneskydd ger mer och rätt trygghet än ett vanligt låneskydd. Detta eftersom vårt låneskydd utbetalas utanför dödsboet – till vem du vill.

Förutom den tragedi som ett dödsfall innebär medför ett vanligt låneskydd många gånger att den efterlevande inte har råd att bo kvar i huset. Trots att det var av just den anledningen låneskyddet tecknades.

Sammanfattning

Vårt låneskydd tar hänsyn till arvsordningen, vilket gör att Maria kan använda en del av de pengar hon fick från vårt låneskydd till att lösa ut Lars arvingar och samtidigt ha pengar över. Pengar som hon kan göra precis vad hon vill med.

Ett vanligt låneskydd är inte anpassat efter den svenska arvsordningen. Maria får i och med detta inte en krona från det låneskydd som var tänkt som ett skydd för henne. Efter dödsfallet har hon nu inte bara större lån än före dödsfallet – hon måste nu också klara av ekonomin på egen hand.

Pris & Teckna Låneskydd

Gift med särkullbarn och dödsfall – en och en halv miljon kronor eller “bara” hälften

Livförsäkring - vem tar hand om dina barn om du skulle avlida?

Kundexempel, gifta: Anna och Martin har inga gemensamma barn men Martin har en dotter sedan tidigare (särkullbarn). De äger ett hus, värderat till fyra miljoner kronor, och de har lån på tre miljoner kronor. För att skydda varandra vid ett dödsfall har de tecknat varsitt låneskydd på sin del av lånet eller på en och en halv miljon kronor vardera.

Om någon avlider utbetalas ett vanligt låneskydd direkt till banken (lånet stryks) till skillnad mot vårt låneskydd som utbetalas till vem du vill. Något som Anna blir varsko om när Martin plötsligt avlider och först då förstår vad det kommer innebära för hennes framtida ekonomi.

Vårt låneskydd Ett vanligt låneskydd
Anna Martin Anna Martin
Hus 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr
Lån -1 500 000 kr -1 500 000 kr -1 500 000 kr -1 500 000 kr
Låneskydd Utbetalas utanför dödsboet. 0 kr 1 500 000 kr
Förmögenhet 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr
\ / \ /
Giftorättsgods 1 000 000 kr 2 500 000 kr
/ \ / \
500 000 kr 500 000 kr 1 250 000 kr 1 250 000 kr
Bodelningsförvärv Särkullbarnet Bodelningsförvärv Särkullbarnet
Vid ett dödsfall görs en bodelning. Ett särkullbarn har rätt till arv efter Martin och ärver hela hans kvarlåtenskap. Anna ärver alltså inte Martin när han avlider. Just därför är det bra att vårt låneskydd utbetalas utanför dödsboet.
Annas ekonomiska situation efter bodelningen:
Vårt låneskydd Ett vanligt låneskydd
Anna Anna
Hus 4 000 000 kr 4 000 000 kr
Lån -2 000 000 kr -2 750 000 kr
Förmögenhet 2 000 000 kr 1 250 000 kr

Vårt låneskydd ger mer och rätt trygghet än ett vanligt låneskydd. Detta eftersom pengarna utbetalas utanför dödsboet – till vem du vill.

Förutom den tragedi som ett dödsfall innebär medför ett vanligt låneskydd många gånger att den efterlevande inte har råd att bo kvar i huset. Trots att det var av just den anledningen man tecknade låneskyddet.

Sammanfattning

Vårt låneskydd tar hänsyn till arvsordningen, vilket gör att Anna kan använda en del av de pengar hon fick från vårt låneskydd till att lösa ut Martins arvingar och samtidigt ha pengar över. Pengar som hon kan göra precis vad hon vill med.

Ett vanligt låneskydd är inte anpassat efter den svenska arvsordningen. Anna får i och med detta bara hälften av det låneskydd som var tänkt som ett skydd för henne. Hon har nu marginellt mindre lån – som hon måste klara av på egen hand.

Pris & Teckna Låneskydd

Arbetslös och “bara” A-Kassa – har du god marginal i din ekonomi?

Livförsäkring - vem tar hand om dina barn om du skulle avlida?

Kundexempel, arbetslös: Eva arbetar inom sjukvården och tjänar 26 500 kronor per månad. Höga bostadspriser har medfört höga banklån. Som ensamstående mamma, med delad vårdnad, har Eva små marginaler i sin ekonomi. Hon väljer därför att teckna ett Låneskydd Inkomst på 4 000 kronor per månad som en extra trygghet uti fall att. Något som visar sig vara bra när hon något år senare blir arbetslös.

Anställning Arbetslös med Låneskydd Arbetslös utan Låneskydd
Dag 31-200 Dag 201-300 Dag 31-200 Dag 201-300
Lön/A-kassa 26 500 kr 14 960 kr 13 090 kr 14 960 kr 13 090 kr
Skatt -6 342 kr -4 136 kr -3 453 kr -4 136 kr -3 453 kr
Barnbidrag 525 kr 525 kr 525 kr 525 kr 525 kr
Nettoinkomst 20 683 kr 11 349 kr 10 162 kr 11 349 kr 10 162 kr
Låneskydd 0 kr 4 000 kr 4 000 kr 0 kr 0 kr
Summa netto 20 683 kr 15 349 kr 14 162 kr 11 349 kr 10 162 kr
Inkomstförändring -5 334 kr -6 521 kr -9 334 kr -10 521 kr

Samtliga uppgifter inhämtade 2014-09-29 från Skatteverkets, Försäkringskassans samt Kommunals A-kassas hemsida. Vid beräkning av skatt har skattetabell för Göteborg och inkomstår 2014 använts, vilket ger följande skattesatser; kommunal- och landstingsskatt: 32,25%, begravningsavgift: 0,135% samt avgift till svenska kyrkan: 0,84%.

Sammanfattning

Vårt Låneskydd gör att Eva behåller en större del av sin inkomst eller “vinner tid” under en övergångsperiod. Att vårt Låneskydd därtill är helt frikopplat från hennes lån gör att Eva även som arbetslös kan flytta sina lån till den bank där hon får lägst ränta eller bäst villkor.

Utan ett Låneskydd hade Eva’s köpkraft minskat med 45 procent de första 200 dagarna, vilket troligen blir tufft. Därefter reduceras hennes köpkraft ytterligare eller med totalt 10 521 kronor varje månad. Efter skatt!

Pris & Teckna Låneskydd

Sjukdom – har du råd att vara hemma?

Livförsäkring - vem tar hand om dina barn om du skulle avlida?

Kundexempel, sjukdom: Torbjörn arbetar som konsult i eget aktiebolag. Han saknar kollektivavtal och har inte heller tecknat en sjukförsäkring. Han tjänar 40 000 kronor per månad och bor tillsammans med sin fru Cecilia och deras två barn.

Cecilia arbetar sedan en tid tillbaka deltid eftersom hon önskar mer tid med barnen. De har relativt stora lån på sin nyinköpta villa och en stor del av deras inkomst går till att betala räntekostnaderna.

Torbjörn som redan innan Cecilias deltid hade en högre inkomst än henne valde därför att teckna ett Låneskydd Inkomst på 8 000 kronor per månad som en extra trygghet uti fall att. Vilket visar sig vara bra när han en tid senare ramlar ner från en stege och skadar sig allvarligt. Vid olyckan får han flera frakturer och blir totalt borta från arbetet i sex månader.

Gemensam Inkomst Med Låneskydd,
dag 31-180
Utan Låneskydd,
dag 31-180
Lön/sjuklön Torbjörn 40 000 kr 21 534 kr 21 534 kr
Lön Cecilia 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr
Skatt Torbjörn -11 476 kr -6 540 kr -6 540 kr
Skatt Cecilia -4 409 kr -4 409 kr -4 409 kr
Barnbidrag 2 250 kr 2 250 kr 2 250 kr
Gemensam nettoinkomst 46 365 kr 32 835 kr 32 835 kr
Låneskydd 0 kr 8 000 kr 0 kr
Summa netto 46 365 kr 40 835 kr 32 835 kr
Inkomstförändring -5 530 kr -13 530 kr

Samtliga uppgifter inhämtade 2014-09-29 från Skatteverkets och Försäkringskassans hemsida. Vid beräkning av skatt har skattetabell för Göteborg och inkomstår 2014 använts, vilket ger följande skattesatser; kommunal- och landstingsskatt: 32,25%, begravningsavgift: 0,135% samt avgift till svenska kyrkan: 0,84%.

Sammanfattning

Vårt Låneskydd gör att Torbjörn och Cecilia bibehåller en större del av sin köpkraft under sjukperioden. Att vårt låneskydd därtill är helt frikopplat från deras lån gör att de även under den tiden Torbjörn är sjukskriven kan flytta sina lån till den bank där de får lägst ränta eller bäst villkor.

Utan ett Låneskydd hade Torbjörns och Cecilias köpkraft minskat med 29 procent eller med 13 530 kronor per månad – efter skatt, vilket kan bli väldigt tufft för en småbarnsfamilj.

Pris & Teckna Låneskydd

Pris & fakta

Du väljer vad du vill försäkra och skyddets omfattning

Vårt låneskydd består av två separata delar och du väljer själv vilka delar du önskar teckna samt hur omfattande skydd du önskar.

Dina två möjligheter i vårt låneskydd

Låneskydd Inkomst: Består av en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som ger dig en månatlig skattefri ersättning om du skulle bli sjuk eller ofrivilligt arbetslös.

Låneskydd Liv: Består av en livförsäkring och ger dina efterlevande, vem som helst, ett skattefritt engångsbelopp som de kan göra precis vad de vill med om du skulle avlida. Hur mycket och till vem bestämmer du vid tecknandet.

Pris – per person och för respektive försäkring

16-39 år
Premie/mån
40-54 år
Premie/mån
55-65 år
Premie/mån
Låneskydd Inkomst
2 000 kr/mån 87 kr 87 kr 87 kr
4 000 kr/mån 172 kr 172 kr 172 kr
6 000 kr/mån 259 kr 259 kr 259 kr
8 000 kr/mån 345 kr 345 kr 345 kr
10 000 kr/mån 431 kr 431 kr 431 kr
12 000 kr/mån 571 kr 571 kr 571 kr
15 000 kr/mån 647 kr 647 kr 647 kr
Låneskydd Liv
444 000 kr (10 prisbasbelopp) 33 kr 75 kr 166 kr
888 000 kr (20 prisbasbelopp) 66 kr 150 kr 333 kr
1 332 000 kr (30 prisbasbelopp) 100 kr 225 kr 499 kr
1 776 000 kr (40 prisbasbelopp) 133 kr 300 kr 665 kr

Prisexempel: Pernilla är 38 år och hon tecknar Låneskydd Inkomst på 4 000 kr/mån samt Låneskydd Liv på 1 332 000 kronor. Hennes månatliga premie blir totalt 272 kronor (172 kr+100 kr).

Pris & Teckna Låneskydd

Fakta

Låneskydd Liv Låneskydd Inkomst
Försäkringstyp Grupplivförsäkring Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring
Försäkringsbolag Ikano Försäkring Ikano Försäkring
Enkel att teckna Ja, helt utan hälsofrågor. Ja, helt utan hälsofrågor.
Krav för att teckna Fullt arbetsför. Fullt arbetsför.
Försäkringsbelopp Upp till 1 776 000 kr. Upp till 15 000 kr/mån.
Kan tecknas mellan 16-60 år. 16-60 år.
Upphör vid 65 års ålder. 65 års ålder.
Utbetalas vid Vid dödsfall. Vid hel sjukskrivning eller hel arbetslöshet.
Utbetalas med Valt belopp. Valt belopp.
Utbetalas till Till valfri person. Till dig.
Utbetalningstid Engångsbelopp. Månatligen, i maximalt 12 månader.
Skattefri utbetalning Ja. Ja.
Premie grundas på Ålder och valt försäkringsbelopp. Valt försäkringsbelopp.
Kvalificeringstid Ingen. Försäkringen gäller inte om du blir arbetsoförmögen, uppsagd eller varslad om uppsägning under en s.k. kvalificeringstid från försäkringens tecknande. Kvalificeringstiden vid sjukdom är 90 dagar och vid uppsägning 180 dagar för tillsvidareanställd med A-kassa. För egen företagare samt andra anställningsformer se villkor.
Karenstid Ingen. 30 dagar.
Viktiga undantag Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffar under de första 24 månaderna från anslutningen till försäkringen, på grund av sjukdom eller skada som du haft symptom från eller fått vård eller medicinering för inom 24 månader före försäkringens giltighetstid. Se villkor för fullständig/mer information. Ja, se villkor för fullständig information.
Förköpsinformation
Villkor

Pris & Teckna Låneskydd

Frågor och svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna om låneskydd. Saknas svar på din fråga eller vill du ha hjälp att teckna ett låneskydd är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@mina.se eller telefon 031-774 11 11.

—————————————————————————————————————-

Vanliga frågor om vårt låneskydd

• Varför ska jag teckna ert låneskydd?

• Hur kan ert låneskydd vara billigare?

• Hur fungerar ert låneskydd?

• Vem får pengarna om något skulle hända?

• Vilka moment innefattar ert låneskydd?

• Reduceras min ersättning om jag får ersättning från andra försäkringar?

• Varför ger ert låneskydd ett bättre skydd?

• Hur stort låneskydd behöver jag?

• Vem får pengarna om jag dör?

• Betalar jag någon självrisk?

• Har jag någon bindningstid?

• Hur ansöker jag om ert låneskydd?

• Vad kostar ert låneskydd?

• Finns det inga nackdelar med ert låneskydd?

• Varför ska jag teckna ert låneskydd?

Bättre skydd och att vi separerar ditt lån och ditt låneskydd är de två främsta fördelarna med våra låneskydd. Att vi dessutom är billigare över tid är en bonus.

• Hur kan ert låneskydd vara billigare?

Paketerade lösningar är i regel dyrare. Bara genom att separera lån och låneskydd sparar du alltså pengar. Ett fristående bolån kan du därefter enkelt och alltid flytta till den bank där du får bäst villkor. På så sätt sparar du ännu mer pengar. Jämför gärna bolåneräntor här.

Många tänker inte heller på att de måste vara friska för att teckna ett låneskydd. Som sjuk får du alltså inte teckna ett nytt låneskydd och kan därmed inte flytta din lån till ett bättre erbjudande – utan att helt avsluta ditt försäkringsskydd förstås.

• Hur fungerar ert låneskydd?

Vårt låneskydd är väldigt enkelt. Vi tecknar separata och fristående försäkringar där vi får bäst villkor och pris. På så sätt får du ett bättre, mer flexibelt och över tid billigare låneskydd.

• Vem får pengarna om något skulle hända?

Vid sjukdom och arbetslöshet utbetalas ersättningen till dig – inte till banken. Vid ett dödsfall utbetalas ersättningen till valfri person(er) – inte banken.

Med vårt låneskydd bestämmer alltid du eller dina nära och kära hur dina pengar ska spenderas.

• Vilka moment innefattar ert låneskydd?

Vårt låneskydd består av två delar eller moment; där du väljer vilka delar du önskar och hur omfattande skydd du vill ha:

  1. Låneskydd Inkomst = skydd vid arbetslöshet och sjukdom = sjuk- och arbetslöshetsförsäkring = utbetalas vid sjukdom eller arbetslöshet.
  2. Låneskydd Liv = skydd vid dödsfall = livförsäkring = utbetalas vid dödsfall

• Reduceras min ersättning om jag får ersättning från andra försäkringar?

Ersättning från vårt låneskydd påverkas inte av utbetalningar från andra försäkringar.

Andra regler kan gälla för andra försäkringar. Kontrollera därför vad som gäller för dina eventuella övriga försäkringar (inklusive A-kassa) så att du inte är “överförsäkrad”.

• Varför ger ert låneskydd ett bättre skydd?

Rätt person får pengarna med vårt låneskydd. Ett vanligt låneskydd utbetalas nämligen inte till dig eller din familj, utan till banken. Trots att du betalar premien. Inte bara är detta märkligt, det kan också ställa till med mycket oreda. Framför allt vid ett dödsfall.

Enligt ärvdabalken som reglerar vem som har rätt till arv vid ett dödsfall kan den svenska arvsordningen nämligen sägas bygga på “rätt till arv på grund av släktskap”. Det innebär att en sambo inte har någon legal arvsrätt samt att särkullbarn har rätt att få ut (minst) sin laglott vid ett dödsfall.

Genom att vårt låneskydd består av en separat livförsäkring som vid ett dödsfall utbetalas utanför dödsboet till vem du vill kan vårt låneskydd så att säga frångå den legala arvsordningen.

Ett vanligt låneskydd utbetalas istället direkt till banken och kan alltså sägas “stryka” en del av lånet vid ett dödsfall. Nackdelen är att denna “strykning” sker före bodelningen, vilket många inte tänker på.

För sammanboende och familjer med särkullbarn kommer ett vanligt låneskydd därmed att inräknas i dödsboet. Och eftersom sambor inte ärver varandra, om du inte skrivit ett testamente, och eftersom särkullbarn alltid har rätt till sin laglott, oavsett om du skrivit testamente eller ej, innebär ett vanligt låneskydd många gånger att “fel” person får pengarna. Fel så till vida att annan person än den som är tilltänkt får ersättningen.

Vårt låneskydd som istället utbetalas “vid sidan av dödsboet” till den du önskar ger därmed alltid rätt påse pengar till rätt person!

• Hur stort låneskydd behöver jag?

Hur omfattande skydd du ska ha beror helt på din situation och hur du/ni vill ha det. Vissa vill att det ska vara rättvist och tecknar ett låneskydd på minst halva lånebeloppet eller halva räntekostnaden vardera (sin del).

Andra tar även hänsyn till sina respektive inkomster och tecknar ett låneskydd efter det. Är den enas inkomst högre blir också inkomstbortfallet större om hon blir arbetsoförmögen, arbetslös eller avlider och därför ska hon ha ett högre försäkringsskydd.

Många vill också ha en extra marginal, och tecknar därför ett låneskydd på ett större belopp, för att klara av den omställning som framför allt ett dödsfall faktiskt innebär.

Det finns inga rätt och fel utan vad som är bäst och mest rätt för dig kan bara du och din familj svara på baserat på er unika situation.

• Vem får pengarna om jag dör?

Du väljer själv vem som ska få pengarna vid ett dödsfall och du har alltid möjlighet att ändra ditt val genom att skriftligen lämna ett nytt förmånstagarförordnade till försäkringsbolaget.

Ett förmånstagarförordnande reglerar vem som ska få pengarna vid ett dödsfall och när du tecknar ditt låneskydd via oss får du ett “standardförordnande”. För de allra flesta är detta fullt tillräckligt, men vi rekommenderar att du ändrar detta efter dina och din familjs önskemål.

OBS! Viktigt!! Skilj på testamente och förmånstagarförordnande. Du kan alltså i regel inte skriva ett testamente och där ange vad som ska ske med vårt låneskydd vid ett dödsfall, utan du måste skicka in ett nytt förmånstagarförordnande till ditt försäkringsbolag om du önskar ändra på detta.

• Betalar jag någon självrisk?

Nej, du betalar ingen självrisk. Våra låneskydd har inte heller någon åldersreduktion.
Utan vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga utbetalas ersättningen, efter en karenstid, till dig och vid ett dödsfall utbetalas valt dödsfallsbelopp till vem du vill

Exempel: Samboparet Susanne och Sven har tecknat varsitt låneskydd Liv på 1 332 000 kr respektive 4 000 kr/mån vid sjukdom eller arbetslöshet. Om någon av dem skulle bli arbetslös eller arbetsoförmögen utbetalas 4 000 kr/mån, efter 30 dagars karens, under maximalt 12 månader; och om någon av dem skulle avlida utbetalas 1 332 000 kr till den efterlevande sambon.

• Har jag någon bindningstid?

Nej, du har ingen bindningstid utan du kan alltid och oavsett skäl avsluta ditt låneskydd.

Våra låneskydd har inte heller någon huvudförfallodag, vilket innebär att du kan avsluta ditt skydd när som helst. Även du som betalar premien årsvis kan alltså annullera ditt skydd tidigare och då få tillbaka kvarvarande premie.

• Hur ansöker jag om ert låneskydd?

Du ansöker enkelt genom att klicka på “Pris & Teckna”. Om du behöver hjälp är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

• Vad kostar ert låneskydd?

Priset beror på din ålder samt hur omfattande skydd du önskar. Alla priser hittar du under “Pris & fakta”.

• Finns det inga nackdelar med ert låneskydd?

Vi ger ett bättre skydd som är lätt att förstå, vi ställer färre krav, är mer flexibla och vi är billigare över tid. Vi kan därmed inte se att det finns några nackdelar med att teckna vårt låneskydd. Gör du?

Pris & Teckna Låneskydd

Hur står sig våra villkor och pris?

Livförsäkring jämförelse - hur mycket pengar kan du spara?

Premien för ett låneskydd bestäms i regel för ett år i taget och beräknas på din ålder samt valt försäkringsbelopp. Som du själv kan se har vi inte bara bra villkor, utan även konkurrenskraftiga priser.

Välkommen till Mina försäkringar om du vill få ett bättre skydd – och spara pengar!

Jämför låneskydd (pris)

Jämförelsen avser ett Låneskydd vid dödsfall på en miljon kronor samt 4 000 kronor per månad vid sjukdom eller arbetslöshet och visar totalkostnaden fram till 65 års ålder, beroende på när (din ålder) du tecknar skyddet.

Hur mycket kan du spara? Och vad ska du göra med alla pengar du sparar? Precis vad du vill! Vi ställer nämligen inga konstiga krav på att du måste teckna en massa andra försäkringar eller ha ett sparande för att du ska få ett bra pris.

Jämförelse pris låneskydd – total premie fram till 65 år

Bolag25 år35 år45 år55 år
Spara upp till:118 198119 983117 10386 913
Vårt Låneskydd171 434141 785106 50565 595
Nordea, Bo Kvar178 250151 047118 55173 645
SEB, Bolåneskydd204 180170 820134 76088 380
SBAB, Låneskydd289 632261 768223 608152 508
Jämförelsen avser ett Låneskydd vid dödsfall på 1 000 000 kr samt ett Låneskydd vid sjukdom och arbetslöshet på 4 000 kr/mån. Samtliga priser hämtade från respektive bolags hemsida 2014-09-28.

Jämför låneskydd (villkor)

Jämför gärna själv villkor på respektive Banks hemsida.

Tre frågor du gärna får ha med dig är följande:
1. Vem betalar premien?
2. Till vem sker utbetalning vid sjukdom eller arbetslöshet?
3. Till vem sker utbetalning vid ett dödsfall?

Och du, för vårt låneskydd är svaret:
1. Det gör du.
2. Till dig eftersom du betalar premien!
3. Till precis vem du vill – det bestämmer du. Du betalar ju premien!

Vill du jämföra mer?

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper bland annat privatpersoner att tolka villkor och jämföra bank- och försäkringsprodukter.

konsumenternas Konsumenternas – Jämför låneskydd pil