Begravningsförsäkring

Stoppad för nyteckning. Tyvärr! Vår förhoppning är att åter kunna erbjuda en begravningsförsäkring. Dock är det inget vi stressar fram, utan det får ta den tid det tar. Vi återkommer med mer information här så snart vi vet mer!

Begravningsförsäkring – livsvarig livförsäkring

Har eller hade din mamma eller pappa en livförsäkring? I sådana fall var det troligen en begravningsförsäkring eller en livsvarig livförsäkring (med sparande).

Vad är en begravningsförsäkring?

En begravningsförsäkring, som kan sägas vara den ursprungliga livförsäkringen, ger dig direkt från tecknandet ett garanterat och livsvarigt dödsfallsskydd om du skulle avlida.

Kundexempel 1: Anita tecknar en begravningsförsäkring på 100 000 kronor. Direkt från tecknandet, oavsett om hon skulle avlida om en månad eller om tio år, har hon ett garanterat och livsvarigt dödsfallsskydd på 100 000 kronor.

Kundexempel 2: Leif och Barbros livförsäkringar upphör redan när de fyller 65 år. För att ha råd att bo kvar i huset om någon av dem skulle avlida tecknar de varsin begravningsförsäkring på 250 000 kronor och får då ett garanterat livsvarigt dödsfallsskydd på just 250 000 kronor.

Samtidigt innefattar försäkringen även ett sparande som innebär att du alltid är garanterad samma belopp på din 90-års dag. Försäkringen är alltså det bästa av två värdar – ett dödsfallsskydd för dina efterlevandes trygghet och ett sparande till dig själv för din trygghet.

Kundexempel 3: Åke tecknar en begravningsförsäkring på 50 000 kronor. När han fyller 90 år är han garanterad att ha samma belopp eller 50 000 kronor sparat.

Se ditt pris och ansök

Det kan aldrig bli mindre – däremot mer

Det finns alltid en garanti i botten – både vid ett dödsfall och om du lever länge. Det kan aldrig bli mindre. Däremot mer. Ditt sparkapital förvaltas nämligen och bör över tid ge avkastning. Trots att du är garanterad ett visst belopp får du eller dina efterlevande alltid behålla all avkastning därutöver.

Kundexempel 1: Anita avlider åtta år efter det att hon tecknade sin begravningsförsäkring. Det utbetalas då 100 000 kronor garanterat plus 6 169 kronor i överskott eller totalt 106 169 kronor till hennes efterlevande.

Kundexempel 2: Leif och Barbros genomsnittliga avkastning har varit fyra procent per år. När de fyller 78 år har de vardera 202 113 kronor sparat eller totalt 404 226 kronor.

Kundexempel 3: Åkes genomsnittliga avkastning har varit fyra procent per år. När han fyller 90 år har han utöver sitt garanterade belopp eller 50 000 kronor även fått ytterligare avkastning och han har totalt 78 333 kronor sparat.

Teckna begravningsförsäkring direkt via Internet

Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du vill ha på din begravningsförsäkring och ser pris och tecknar direkt via knappen ”Se pris och ansök” nedan. Svårare än så är det inte.

Se ditt pris och ansök

Efter din ansökan får du ett mejl med ifyllda ansökningshandlingar. Handlingar som du skriver ut, undertecknar och returnerar portofritt direkt till försäkringsbolaget.

Därför väljer du vår begravningsförsäkring

Enkel att teckna. Ansök direkt på nätet
Skattefritt engångsbelopp – utbetalas till ditt dödsbo eller till vem du vill
Premien är fast över tid – stiger inte med din ålder
Försäkringsbeloppet är garanterat
All överavkastning tillfaller dig.

Begravningsförsäkring – Pris och Fakta

Begravningsförsäkring - garanterat livsvarigt dödsfallsskydd

Begravningsförsäkring – Fakta

Fakta 
Försäkringsgivare:Folksam
Pris:Fast avgift: 288 kr/år
Kapitalavgift: 0,8% av förvaltat kapital/år
Premieavgift: 1%
Premie grundas på:Din ålder och valt försäkringsbelopp
Premie betalas till:Du fyller 90 år eller tills ett dödsfall dessförinnan.
Premien är fast över tid - den stiger alltså inte med din ålder
Garanterad ränta:1%
Återbäringsränta
(ränta idag):
5%
Tecknas:1-80 år
Utbetalas vid:Dödsfall eller ett återköp dessförinnan.
Vid ett återköp avslutar du försäkringen och tar ut dina sparade pengar
Utbetalas till:Det bestämmer du. Valfritt
Skattefritt:Ja, utfallande belopp är helt skattefritt
Åldersreduktion:Nej, reduceras inte med stigande ålder.
Vid ett dödsfall utbetalas 100% av garanterat försäkringsbelopp plus eventuell återbäring
Upphör vid:Livsvarigt skydd
Hälsofrågor:Ja, när du tecknar försäkringen måste du besvara ett antal frågor om din hälsa
Förköpsinformation:pdfProduktblad pil
Villkor:pdfHämta villkor pil

Se ditt pris och ansök

Begravningsförsäkring – Pris

Du väljer själv vilket försäkringsbelopp du vill ha på din begravningsförsäkring och ser pris och tecknar direkt via knappen ”Se pris och ansök” nedan. Svårare än så är det inte.

Se ditt pris och ansök

Vi vet att vi ska dö – men inte exakt när

Med en begravningsförsäkring spelar det ingen roll

Tanken eller syftet med en begravningsförsäkring är att alltid veta att du har pengar avsatta till din begravning eller till dina efterlevande. Hur mycket väljer du själv.

När du tecknar din begravningsförsäkring väljer du ett dödsfallsbelopp och betalar en premie därefter. Alternativ väljer hur mycket du kan eller vill betala månadsvis och får ett dödsfallsskydd baserat på den premie du betalar.

Kundexempel 1: Anita är 65 år och hon vill ha en likadan begravningsförsäkring som hennes mamma hade. För henne är det viktigt att 100 000 kronor utbetalas när hon avlider. Hon tecknar därför en begravningsförsäkring på just 100 000 kronor. Hennes premie blir 527 kronor per månad, och hur hennes sparkapital förändras över tid kan du se nedan.

ÅlderUtbetalas vid
ett dödsfall
Sparkapital,
garanterat
Sparkapital, med
4% avkastning
73 år100 000 kr34 519 kr46 169 kr
78 år100 000 kr54 277 kr78 233 kr
83 år100 000 kr72 798 kr 113 261 kr
90 år100 000 kr100 000 kr170 923 kr

Med försäkringen utbetalas alltid minst 100 000 kronor när Anita avlider. Samtidigt har hon minst samma belopp eller 100 000 kronor sparat när hon fyller 90 år. Eventuell avkastning tillkommer.

Kundexempel 2: Leif avlider på sin 83-års dag och det utbetalas då 250 000 kronor (garanterat) plus eventuell avkastning till Barbro.

Kundexempel 3: Åke är 68 år och vill betala ungefär 300 kronor per månad och tecknar därför en begravningsförsäkring med en månatlig premie på 301 kronor. Han får då ett garanterat dödsfallsskydd på 50 000 kronor. Hur hans sparkapital förändras över tid kan du se nedan.

ÅlderUtbetalas vid
ett dödsfall
Sparkapital,
garanterat
Sparkapital, med
4% avkastning
76 år50 000 kr19 163 kr24 685 kr
81 år50 000 kr30 091 kr41 751 kr
86 år50 000 kr40 674 kr 60 723 kr
90 år50 000 kr50 000 kr78 333 kr

Med försäkringen utbetalas alltid minst 50 000 kronor när Åke avlider. Samtidigt har han minst samma belopp eller 50 000 kronor sparat när han fyller 90 år. Eventuell avkastning tillkommer.

Begravningsförsäkring utan bindningstid

Du har ingen bindningstid, utan skulle dina förutsättningar ändras kan du alltid välja att avsluta ditt månatliga “sparande” eller helt avsluta din begravningsförsäkring.

Kundexempel 1: När Anita fyller 78 år behöver hon pengarna och hon väljer därför att helt avsluta (återköpa) sin begravningsförsäkring. Hon får då ut 54 277 kronor plus eventuell avkastning därutöver (återbäring) minskat med eventuell återköpsavgift (se villkor).

Kundexempel 2: I och med Leifs bortgång försvinner syftet med Barbros begravningsförsäkring och hon väljer därför att avsluta (återköpa) sin försäkring och ta ut sina sparade pengar. Hon får då ut 181 995 kronor plus eventuell avkastning därutöver (återbäring) minskat med eventuell återköpsavgift (se villkor).

Kundexempel 3: När Åke fyller 86 år har han inte längre råd att sätta av 301 kronor per månad till sin begravningsförsäkring. Han väljer då att avsluta sin månatliga premie. Hans försäkring läggs då i “fribrev” och han får ett garanterat dödsfallsskydd på det värde som finns i begravningsförsäkringen eller på 40 674 kronor. Eventuell avkastning tillkommer.

Se ditt pris och ansök

Frågor och svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna om begravningsförsäkring. Saknas svar på din fråga eller vill du ha hjälp att teckna en begravningsförsäkring är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du ser pris och ansöker direkt och enkelt via vår hemsida. Vi skickar därefter hem ansökningshandlingar för ifyllnad/underskrift. Handlingar som du sedan returnerar portofritt till oss.

När försäkringen sedan beviljas skickas ett försäkringsbrev ut till dig.

Det finns flera olika anledningar eller skäl till att teckna en begravningsförsäkring. Vissa vill inte belasta sina efterlevande med kostnaden för sin egen begravning. Andra vill ha ett livsvarigt skydd till sina efterlevande. Några tycker om kombinationen av ett livsvarigt dödsfallsskydd och ett sparkapital när man blir äldre känns tryggt.

En begravningsförsäkring eller kombinerad spar- och livförsäkring som den också kallas kan sägas vara den ursprungliga livförsäkringen. Fördelen är att den ger ett garanterat livsvarigt dödsfallsskydd direkt från tecknandet samtidigt som du själv har samma påse pengar sparat om du skulle leva länge.

Ja, när du tecknar din begravningsförsäkring få du ett fastställt dödsfallsbelopp som är din garantinivå eller lägstanivå. Det kan alltså aldrig utbetalas mindre än detta belopp, bara mer!

Ja, eftersom en del av dina sparade pengar placeras och ger avkastning, får du troligen ett högre belopp än det garanterade. En rimlig uppskattning är att avkastningen över tid kommer vara fem till sex procent per år.

Din ränta med vilken dina sparade pengar växer kallas återbäringsränta. Och storleken på denna hittar du ovan i tabellen ”Fakta”.

För att teckna en livförsäkring måste du vara fullt arbetsför samt bosatt i Sverige och registrerad i svensk försäkringskassa sedan minst två år tillbaka. Vid tecknandet måste du även besvara ett antal frågor om din hälsa.

Det bestämmer du. I en av de handlingar vi skickar hem till dig när du ansöker om försäkringen anger du vem eller vilka personer som ska få pengarna vid ett dödsfall.

Väljer du att inte namnge någon person och har din begravningsförsäkring ”oförordnad” utbetalas beloppet till ditt dödsbo..

Ja, så länge du inte fyllt 80 år och är stadigvarande bosatt och folkbokförd i Sverige kan du ansöka om en begravningsförsäkring. För att försäkringen ska beviljas måste du uppfylla vissa hälsokrav. Skulle du inte göra det kan din begravningsförsäkring beviljas mot en högre premie alternativ inte beviljas.

Det beror på, en försäkring är som människor och kan alltså som regel sägas bli bättre med åren. Så om du ska ”byta” beror på själva utformningen av din nuvarande begravningsförsäkring.

Tidigare hade vi både arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt och för att minimera dessa tre skatter byggdes eller konstruerades begravningsförsäkringarna därefter.

Numera när dessa tre skatter är borta finns det både dyra och felkonstruerade begravningsförsäkringar som det är jätteviktigt att rätta till.

  • Dyra: – det var betydligt enklare att ta betalt (genom höga avgifter) när du kunde sägas slippa både arvs- och gåvoskatten (och i vissa fall även förmögenhetsskatten). Dagens lösningar har betydligt mer humana priser.
  • Felkonstruerade – för att ”fel” person (någon du inte tänkt ge pengarna) kan få alla eller delar av pengarna om du skulle avlida. Detta för att det primära syftet förr i tiden många gånger var att minimera skatt – själva dödsfallsskyddet var så att säga många gånger sekundärt.
  • Livet har förändrats. Sedan försäkringen tecknades kanske du gift dig, skilt dig, blivit sambo eller särbo? Fått barn eller barnbarn? Någon eller några har kanske avlidit? Ja, livet omkring dig har helt enkelt förändrats vilket gör att tanken eller syftet med försäkringen inte längre är aktuell.
  • Hur ser det ut för dig? Vet du inte eller om du inte har sett över ditt skydd på många år kan det vara en bra idé att göra det nu. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp!

Se ditt pris och ansök

Tänkvärt

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta till din begravning. Det skapar trygghet - både för dig och dina anhöriga.