Barnförsäkring

Barnförsäkring – bara en kan vara bäst

Alla barnförsäkringar har undantag och begränsningar, det vill säga sjukdomar eller händelser som barnförsäkringen inte gäller för. Dessa skiljer sig dock åt mellan de olika barnförsäkringarna. Varför inte använda dig av det? Det gör vi!

De olika barnförsäkringarnas olikheter innebär ju faktiskt att vi kan optimera ditt barns försäkringsskydd över tid. En barnförsäkring ger bäst skydd i början av livet och en annan när senare i livet. Svårare än så är det inte.

Däremot enklare. Vi har ju gjort allt det tråkiga – läst villkor och jämfört olika barnförsäkringar samt tittat på skadestatistik. Du behöver bara veta ditt barns ålder, klicka på “Pris & Teckna” och följa instruktionerna. Resten hjälper vi dig med.

Barn eller tonåring – hur gammal är ditt barn?

 Barnförsäkring 0-6 årBarnförsäkring 10- år
Rekommenderas tillBarn 0-6 årBarn 10- år/flera barn
FörsäkringstypIndividuell barnförsäkringBarnförsäkring Grupp
FörsäkringsbolagFolksamEuro Accident
Se pris och ansökSe pris och ansök
SnabbfaktaSnabbfakta
Pris, från149 kr/mån186 kr/mån
Rabatt50% rabatt < 1 årEn premie för alla barn
Bra att vetaAlla sjukdomar ingårInga hälsofrågor

Och du, bäst skydd är det viktigaste för oss. Att du får ett lägre pris eller en rabatt när du tecknar din barnförsäkring via oss ser vi bara som en bonus.

En barnförsäkring ger trygghet för dig och ditt barn

Bäst barnförsäkring beror på barnets ålder

Alla barnförsäkringar har undantag och begränsningar. Vissa fler än andra. Andra sämre än vissa. Det som intresserar oss är att dessa skiljer sig åt mellan bolagen. Just därför har vi delat in barnets liv i olika perioder baserat på försäkringsbolagens villkor. På så sätt ser vi till att ditt barn har bäst skydd över tid.

Ta psykiska sjukdomar som exempel. Några barnförsäkringar gäller nämligen inte alls för psykiska sjukdomar, några gäller alltid – men ger då begränsad ersättning och några gäller först när barnet uppnått en viss ålder. Bäst skydd för psykiska sjukdomar över tid får du alltså med olika barnförsäkringar beroende på barnets ålder.

Bebis, skolbarn, tonåring eller har du flera barn?

Bäst Barnförsäkring 0-6 år

Folksams barnförsäkring är speciell. Den gäller nämligen för alla sjukdomar. Du får inte alltid full ersättning, men att alltid få minst lite är bättre än inget. Därför rekommenderar vi Folksams barnförsäkring till barn som ännu inte fyllt 6 år.

Kundexempel: Emma tycker att det är tryggt att dottern Emelie har en barnförsäkring som utan tillägg ersätter exempelvis ADHD.

Se pris och ansök

Bäst barnförsäkring 10- år eller om du har flera barn

För äldre barn är en gruppförsäkring många gånger en bra lösning. Bra skydd till ett billigt pris (en premie för alla barn) som du dessutom tecknar utan hälsofrågor.

Kundexempel: Tre barn senare och tre barnförsäkringar på det tycker Emma blir väl dyrt. Hon tecknar därför en gruppförsäkring istället – och betalar en premie för samtliga barn.

Se pris och ansök

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha hjälp att teckna en barnförsäkring till ditt barn. Vi hjälper dig gärna!

Barnförsäkring – Pris & fakta

Barnförsäkring – Fakta

 Barnförsäkring 0-6 årBarnförsäkring 10- år
Rekommenderas tillBarn 0-6 årBarn 10- år.
Om flera barn
FörsäkringsgivareFolksamEuro Accident
FörsäkringstypIndividuell barnförsäkringGruppförsäkring
Pris, från149 kr/mån186 kr/mån.
För alla barn.
Och dig
50% rabatt år 1Ja, barn < 1 årNej
Försäkringsbelopp, från1 120 000 kr1 344 000 kr
Tecknas, upp till16 års ålder25 års ålder
Upphör vid25 års ålder25 års ålder
Ersätter både sjukdom
och olycksfall
JaJa
Ersätter medicinsk invaliditetJaJa
Ersätter ekonomisk invaliditetJaJa
Ersätter både ekonomisk och
medicinsk invaliditet
JaNej
Hälsofrågor vid tecknandeJaNej
FörköpsinformationpdfProduktblad pilpdfProduktblad pil
VillkorpdfHämta villkor pilpdfHämta villkor pil
Se pris och ansökSe pris och ansök

Barnförsäkring – Pris

För fullständig prisuppgift – klicka på ”Se pris och ansök” ovan.

Frågor & Svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna om barnförsäkring. Saknas svar på din fråga eller vill du ha hjälp att teckna en barnförsäkring är du alltid välkommen att kontakta oss.


Vanliga frågor om barnförsäkring

Ja, samhällets skydd är otillräckligt. Skulle ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller råkar ut för en allvarlig olycka ger en barnförsäkring många gånger ett värdefullt ekonomiskt tillskott. Både till dig och barnet.
Nästan alla skol- och förskolebarn i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. I vissa kommuner gäller den enbart under skoltiden – och inte på fritiden.

Skolans försäkring täcker inte heller för sjukdomar; och eftersom fler barn får svåra handikapp på grund av sjukdom än olycksfall är skolans försäkring inte tillräcklig.

Du ska alltså teckna en barnförsäkring, som ger skydd både vid sjukdom och olycksfall och som gäller både under skoltiden och på fritiden.
Små barn har oftast ingen sjukdomshistorik och det är då lättare att få en barnförsäkring beviljad. Om barnet redan har drabbats av en sjukdom finns det risk att ett försäkringsbolag inte beviljar barnet en försäkring.

Vi rekommenderar att du senast tecknar en barnförsäkring när barnet får sitt personnummer. Gärna tidigare.
En bra barnförsäkring ska omfatta både sjukdom och olycksfall och ge ersättning för både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

För yngre barn ska en bra barnförsäkring även kunna ge kompletterande ersättning om du som förälder behöver vårda barnet.
Om du tecknar din barnförsäkring via oss börjar barnförsäkringen tidigast att gälla dagen efter det att du återsänt ansökan till oss.

Ansöker du om en försäkring hos oss före klockan 16:00 är vår ambition att du ska har ansökningshandlingarna i din brevlåda redan nästa vardag.

Ju snabbare du undertecknar och returnerar i det bifogade portofria kuvertet desto snabbare har ditt barn det bästa försäkringsskyddet.
Nej, normalt sett gäller inte barnförsäkringen för sjukdomar eller olycksfall som redan har hänt.
Rent generellt gäller en barnförsäkring dygnet runt inom norden. Vistas barnet utanför norden, under en längre tid, finns oftast vissa inskränkningar.

Medicinsk och ekonomisk invaliditet, som kan sägas vara de viktigaste momenten, utbetalas oftast även utanför Norden för både sjukdom och olycksfall om resan varar kortare tid än ett eller två år.

Däremot ger en barnförsäkring normalt inte ersättning för kostnader som uppstått utanför Norden för vård, behandling och resor eller ersättning för sjukhusvistelse, vård i hem eller akutersättning.

Vad som gäller för din barnförsäkring framgår av villkoren. Ett tips kan vara att teckna en reseförsäkring. På så sätt får du oftast ett bra och motsvarande skydd för de moment som faller bort i en barnförsäkring när du vistas utanför norden. En vanlig reseförsäkring gäller oftast i maximalt 45 dagar. Ska du vara utomlands längre tid än så, bör du kanske teckna en mer ”avancerad” reseförsäkring.
Ja, ideella ersättningar, som medicinsk invaliditet och ersättning för bestående funktionsnedsättning, kan utbetalas från flera barnförsäkringar samtidigt.

Enligt Konsumenternas kan det till och med vara bra med flera barnförsäkringar. Har du låga försäkringsbelopp kan den sammanlagda ersättningen för till exempel medicinsk invaliditet då bli högre än om du har en försäkring med ett högt försäkringsbelopp.

Mina försäkringar menar att det är fullt tillräckligt med en individuell barnförsäkring med högsta försäkringsbeloppet per barn. Önskar du ytterligare skydd är det då oftast bättre och mer prisvärt att komplettera med en gruppförsäkring.
Det finns inga begränsningar för diabetes i våra barnförsäkringar. Hade Eira, som barnet heter i programmet, tecknat sin barnförsäkring via oss hade hon alltså kunnat få ersättning.
De allra flesta barnförsäkringar har begränsningar och undantag avseende vissa medfödda sjukdomar, som exempelvis ADHD och DAMP. I vissa barnförsäkringar kan du teckna en tilläggsförsäkring som betalar ut ett mindre engångsbelopp om barnet får en diagnos som är undantagen i barnförsäkringen.
Så länge ditt barn är friskt och inte har varit sjuk är det inga som helst problem att byta barnförsäkring.

Ett tips är att inte säga upp din befintliga försäkring förrän du får en barnförsäkring beviljad i det nya bolaget. På så sätt riskerar inte barnet att stå utanför ett försäkringsskydd.
Nej, de barnförsäkringar som du tecknar via oss har ingen bindningstid. Du kan alltså när som helst och oavsett skäl avsluta din försäkring om du önskar det.
Många barnförsäkringar ser vid en snabb genomgång ut att vara väldigt lika varandra. Vid en djupare analys kan man dock utläsa att det skiljer sig ganska mycket mellan de olika försäkringsbolagen.

Vi tänker då närmast på undantag och begränsningar eller vad försäkringen inte ger ersättning för, men även hur länge barnet kan ha ett bättre skydd, maximal ersättning som kan utbetalas, hur ersättningen utbetalas och även vad försäkringen kostar.

Med hjälp av vår Mina-modell där vi även beaktar skadestatistik får vi fram att en barnförsäkring är bäst för yngre barn och en annan för skolbarn och en tredje för äldre barn eller om du har flera barn.
Om vi backar 10-20 år tillbaka i tiden var allt mycket enklare – även när det gäller barnförsäkring. Gamla Holmia stod nämligen helt ensamma på prispallen – som etta, tvåa och trea. Övriga barnförsäkringar var inte ens i närheten av deras barnförsäkring.

Idag ser det annorlunda ut. Många barnförsäkringar ser ut att vara relativt lika vid en snabb jämförelse. Genom vår Mina-modell som gör en djupare analys kan vi dock utläsa att det är relativt stora skillnader mellan olika barnförsäkringar. Framför allt vad gäller undantag och begränsningar, det vill säga för vad eller när en försäkring inte gäller, men även andra viktiga försäkringsmoment.

Givetvis är det mest optimala att ha en barnförsäkring helt utan undantag och begränsningar, men eftersom sådana försäkringar saknas får vi göra det näst bästa och välja den barnförsäkring där du och ditt barn får färre eller minst skadliga undantag och begränsningar – över tid.
När du ansöker om en individuell barnförsäkring måste du fylla i en hälsodeklaration med detaljerade uppgifter om barnets hälsa innan försäkringsbolaget beviljar försäkringen.

Det är viktigt att du fyller i ansökan och hälsodeklarationen utförligt och sanningsenligt. Lämnar du oriktiga uppgifter kan det leda till att ditt barn inte får ersättning om något skulle hända.
Har du inte fått ett skriftligt motiverat beslut, begär det. Försäkringsbolaget får enligt Försäkringsavtalslagen 11 kap 1 § vägra teckna försäkring bara om det finns särskilda skäl. Bolaget måste därför göra en individuell riskbedömning och motivera sitt avslagsbeslut. Du har i sista hand även möjlighet att pröva beslutet om nekad försäkring i domstol.

En alternativ lösning så att ditt barn har ett skydd kan vara att teckna en barnförsäkring via vår gruppförsäkring. En barnförsäkring via vår gruppförsäkring kräver nämligen inte någon hälsoprövning och ditt barn kommer därmed aldrig nekas teckna en försäkring.
För en individuell barnförsäkring betalar du en premie per barn, vilket kan bli ekonomisk påfrestande – framför allt om du har flera barn. Ett alternativ kan då vara att teckna en barnförsäkring via vår gruppförsäkring, där du betalar en premie för samtliga dina barn.
Ett kort svar är priset. I en barnförsäkring via vår gruppförsäkring betalar du nämligen en premie oavsett antal barn – till skillnad mot en individuell barnförsäkring där du betalar en premie per barn. En gruppförsäkring är alltså betydligt billigare – framför allt om du har flera barn.

Ersättningen om ditt barn råkar ut för en mindre olycka eller en lättare sjukdom kan sägas vara relativt lika mellan en individuell barnförsäkring och en barnförsäkring via vår gruppförsäkring.

Skulle barnet däremot råka ut för ett allvarligt olycksfall eller svårare sjukdom ger en individuell barnförsäkring i regel en högre ersättning.

Vidare innefattar en individuell barnförsäkring oftast fler försäkringsmoment än en barnförsäkring via vår gruppförsäkring. Viktigaste skillnaden som vi ser det är att en individuell barnförsäkring kan ge dig som förälder en bättre kompletterande ersättning om du beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan; samtidigt är detta försäkringsmoment mindre viktigt över tid eller när barnet är äldre.
Nej, en barnförsäkring innefattar inget sparande, utan är enbart en ren riskförsäkring. En barnförsäkring ger alltså enbart ersättning vid sjukdom och/eller olycksfall.

I andra länder, exempelvis Thailand, är det däremot vanligt att en barnförsäkring även innefattar ett sparande som utbetalas när barnet uppnår en viss ålder. I Sverige finns ingen motsvarande lösning.

Önskar du som förälder ett sparande till ditt barn tecknar du istället ett bankkonto, en vanlig fond eller en kapitalförsäkring. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp.
I en försäkring skiljer man på medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. En bra barnförsäkring ska ge ersättning för både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet kan betalas ut om barnet får en bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse. Alla försäkringsbolag använder ett gemensamt tabellverk när de bestämmer invaliditetsgraden.

Ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet blir arbetsoförmöget på grund av sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid på grund av sitt funktionshinder. Ekonomisk invaliditet kan alltså utbetalas om arbetsoförmågan uppgår till minst 50 procent.
I princip tar man Försäkringsbeloppet och multiplicerar det med invaliditetsgraden för den aktuella skadan. En individuell barnförsäkring ger dock oftast högre ersättning ju allvarligare skadan är.
Nej, det kan och får de inte. För att bolaget ska kunna få del av barnets journaler krävs att du som förälder skriver under en fullmakt.

Med en fullmakt får försäkringsbolaget rätt att inhämta uppgifter från läkare och vårdinrättningar. Viktigt att poängtera är att fullmakten enbart används om riskbedömaren på bolaget behöver komplettera de uppgifter du lämnat i ansökan.
Nej, vi sparar inga uppgifter om dig eller ditt barn överhuvudtaget.

Jämför barnförsäkringar själv

Jämför gärna barnförsäkringar och våra rekommendationer. En bra utgångspunkt är Konsumenternas hemsida där de flesta försäkringsbolagen och de flesta barnförsäkringarna finns representerade.

Läs därefter igenom förköpsinformation och villkor och beakta respektive barnförsäkrings pris; med hänsyn tagen till de olika försäkringarnas begränsningar och undantag – det har vi gjort. Detta tillsammans med skadestatisk gör att vi kan säga att en barnförsäkring är bättre än en annan. Givetvis beroende på barnets ålder.

Du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp att teckna en barnförsäkring. Vill du jämföra själv, hänvisar vi dig vidare enligt nedan.

Konsumenternas hemsida

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper bland annat privatpersoner att tolka villkor och jämföra bank- och försäkringsprodukter.

På deras gemensamma hemsida kan du själv jämföra olika barnförsäkringar.

konsumenternas Konsumenternas – Jämför barnförsäkringar pil

Tänkvärt

Barn är det viktigaste vi har. Trots det har barnen många gånger det sämsta försäkringsskyddet. Skolans försäkring gäller nämligen bara för olycksfall och inte för sjukdomar. I vissa kommuner gäller den dessutom bara under skoltiden – inte på fritiden. Med en barnförsäkring kan både du och barnet leva lite tryggare.