Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Stängd för nyteckning. Ikano Försäkring har tecknat avtal om att Euro Accident övertar denna försäkringstyp, varför vi stoppar all nyförsäljning. Du som redan tecknat försäkringen påverkas inte, utan din försäkring gäller som tidigare. Har du inte redan fått information skickar Ikano respektive Euro Accident skriftlig information till dig inom kort.

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Orolig för ekonomin om du skulle bli sjuk eller arbetslös? Då kan kanske en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring i Ikano Försäkring vara något för dig!?

Välj belopp och omfattning

Du väljer själv vilket belopp du vill få utbetalt om du inte kan arbeta på grund av olycksfall, sjukdom eller arbetslöshet. Utbetalningen är helt skattefri och påverkas inte av ersättning från A-kassa eller annan försäkring.

Enkel att teckna

Vår sjuk- och arbetslöshetsförsäkring är enkel att teckna. Du behöver inte ens fylla i några uppgifter om din hälsa vid tecknandet. Klicka på ”Pris & Teckna” och se själv!

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring – jag vill veta mer!

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring - har du råd att bo kvar om du blir sjuk eller arbetslös?

En mindre utgift ger större ekonomisk trygghet

Förhoppningsvis förblir du frisk och får behålla ditt arbete. Men det är varken lätt att förutse arbetslöshet eller sjukdom. Och skulle du bli sjuk eller arbetslös är ersättningen inte vad den har varit eller borde vara. De är få som klarar sig på enbart a-kassa eller den ersättningen som utbetalas vid sjukdom.

Just därför kan det vara bra att vara förutseende och teckna en försäkring som täcker upp under en övergångsperiod – för både sjukdom och arbetslöshet. En liten utgift eller kostnad ger större ekonomisk trygghet uti fall att…

Kundexempel – vår sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Nog pratat. Låt oss istället visa vad vår sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan göra för dig och din familj. Hur ser din situation ut? Vad vill du veta mer om?

Klarar jag av ekonomin om jag skulle bli arbetslös?

Klarar vi av ekonomin om någon av oss skulle bli sjuk?

Har du råd att vara arbetslös med ”bara” A-Kassa?

Livförsäkring - vem tar hand om dina barn om du skulle avlida?

Kundexempel, arbetslös: Eva arbetar inom sjukvården och tjänar 26 500 kronor per månad inklusive OB-tillägg. Som ensamstående mamma, med delad vårdnad, har Eva små marginaler i sin ekonomi. Hon väljer därför att teckna en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring på 4 000 kronor per månad som en extra trygghet uti fall att. Något som visar sig vara bra när hon något år senare blir arbetslös.

Anställning Arbetslös med
sjuk- och arbetslöshetsförsäkring
Arbetslös utan
sjuk- och arbetslöshetsförsäkring
Dag 31-200 Dag 201-300 Dag 31-200 Dag 201-300
Lön/A-kassa 26 500 kr 14 960 kr 13 090 kr 14 960 kr 13 090 kr
Skatt -6 342 kr -4 136 kr -3 453 kr -4 136 kr -3 453 kr
Barnbidrag 525 kr 525 kr 525 kr 525 kr 525 kr
Summa 20 683 kr 11 349 kr 10 162 kr 11 349 kr 10 162 kr
Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 0 kr 4 000 kr 4 000 kr 0 kr 0 kr
Total nettoinkomst 20 683 kr 15 349 kr 14 162 kr 11 349 kr 10 162 kr
Inkomstförändring -5 334 kr -6 521 kr -9 334 kr -10 521 kr

Samtliga uppgifter inhämtade 2014-09-29 från Skatteverkets, Försäkringskassans samt Kommunals A-kassas hemsida. Vid beräkning av skatt har skattetabell för Göteborg och inkomstår 2014 använts, vilket ger följande skattesatser; kommunal- och landstingsskatt: 32,25%, begravningsavgift: 0,135% samt avgift till svenska kyrkan: 0,84%.

Sammanfattning

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring gör att Eva behåller en större del av sin inkomst eller ”vinner tid” under en övergångsperiod.

Utan en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring hade Eva’s köpkraft minskat med 45 procent de första 200 dagarna, vilket troligen blir tufft. Därefter reduceras hennes köpkraft ytterligare eller med totalt 10 521 kronor varje månad. Efter skatt!

Har du råd att vara hemma om du skulle bli sjuk?

Livförsäkring - vem tar hand om dina barn om du skulle avlida?

Kundexempel, sjukdom: Torbjörn arbetar som konsult i eget aktiebolag. Han saknar kollektivavtal och har inte heller tecknat en sjukförsäkring. Torbjörn tjänar 40 000 kronor per månad och bor tillsammans med sin fru Cecilia och deras två barn.

Cecilia arbetar sedan en tid tillbaka deltid eftersom hon önskar mer tid med barnen. De har relativt stora lån på sin nyinköpta villa och en stor del av deras gemensamma inkomst går till amortering och till att betala räntekostnaderna.

Torbjörn som redan innan Cecilias deltid hade en högre inkomst än henne valde därför att teckna en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring på 8 000 kronor per månad som en extra trygghet uti fall att. Vilket visar sig vara bra när han en tid senare ramlar ner från en stege och skadar sig allvarligt. Vid olyckan får han flera frakturer och blir totalt borta från arbetet i sex månader.

Gemensam Inkomst Med sjuk- och arbetslöshetsförsäkring,
dag 31-180
Utan sjuk- och arbetslöshetsförsäkring,
dag 31-180
Lön/sjuklön Torbjörn 40 000 kr 21 534 kr 21 534 kr
Lön Cecilia 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr
Skatt Torbjörn -11 476 kr -6 540 kr -6 540 kr
Skatt Cecilia -4 409 kr -4 409 kr -4 409 kr
Barnbidrag 2 250 kr 2 250 kr 2 250 kr
Summa 46 365 kr 32 835 kr 32 835 kr
Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring 0 kr 8 000 kr 0 kr
Total nettoinkomst 46 365 kr 40 835 kr 32 835 kr
Inkomstförändring -5 530 kr -13 530 kr

Samtliga uppgifter inhämtade 2014-09-29 från Skatteverkets och Försäkringskassans hemsida. Vid beräkning av skatt har skattetabell för Göteborg och inkomstår 2014 använts, vilket ger följande skattesatser; kommunal- och landstingsskatt: 32,25%, begravningsavgift: 0,135% samt avgift till svenska kyrkan: 0,84%.

Sammanfattning

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring gör att Torbjörn och Cecilia bibehåller en större del av sin köpkraft under sjukperioden.

Utan en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring hade Torbjörns och Cecilias köpkraft minskat med 32 procent eller med 13 530 kronor per månad – efter skatt, vilket kan bli tufft för en småbarnsfamilj.

Pris & fakta

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring – Fakta

Försäkringsbolag Ikano Försäkring AB
Enkel att teckna Ja, helt utan hälsofrågor.
Krav för att teckna – 16-60 år gammal och yrkesverksam,
– folkbokförd i Sverige,
– har rätt till socialförsäkringsskydd till följd av inkomster i Sverige,
– inte har kännedom om förestående varsel eller kommande arbetslöshet och
– fullt arbetsför.
Försäkringsbelopp Upp till 15 000 kr/mån.
Kan tecknas mellan 16-60 år.
Upphör vid 65 års ålder.
Utbetalas vid Vid hel sjukskrivning eller hel arbetslöshet.
Utbetalas med Valt belopp.
Utbetalningstid Månatligen, i maximalt 12 månader.
Skattefri utbetalning Ja.
Premie grundas på Valt försäkringsbelopp.
Kvalificeringstid, sjukdom 90 dagar.
Kvalificeringstid, arbetslöshet 180 dagar för tillsvidareanställd med A-kassa. För egen företagare samt andra anställningsformer se villkor.
Karenstid 30 dagar.
Viktiga undantag Ja, se villkor.
Förköpsinformation pdfProduktblad pil
Villkor pdfHämta villkor pil

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring – Pris

För fullständig prisuppgift/beräkna ditt pris – klicka på ”Pris & Teckna” nedan.

Frågor och svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna om vår sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Saknas svar på din fråga eller vill du ha hjälp att teckna försäkringen är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@mina.se.

—————————————————————————————————————-

Vanliga frågor om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

• Hur ansöker jag om en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring?

• Måste jag fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen?

• Vad kostar en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring?

• Krävs medlemskap i a-kassan?

• Reduceras min ersättning om jag får ersättning från andra försäkringar?

• Har jag någon bindningstid?

• Betalar jag någon självrisk?

• Betalar jag någon skatt?

• Vad är kvalificeringstid eller kvalifikationstid?

• Vad är karenstid?

• Från när kan jag få ersättning vid sjukdom?

• Från när kan jag få ersättning vid arbetslöshet?

• Hur länge får jag ersättning från försäkringen?

• Hur ansöker jag om en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ?

Du ansöker enkelt genom att klicka på ”Pris & Teckna” eller genom att klicka här. Om du behöver hjälp är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

• Måste jag fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen?

Nej, du behöver inte svara på några frågor om din hälsa.

• Vad kostar en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring?

För fullständig prisuppgift/beräkna ditt pris – klicka på ”Pris & Teckna” eller här.

• Krävs medlemskap i a-kassan?

Nej, men medlemskap i A-kassa kan förkorta din kvalificeringstid.

• Reduceras min ersättning om jag får ersättning från andra försäkringar?

Ersättningen från vår sjuk- och arbetslöshetsförsäkring påverkas inte av utbetalningar från andra försäkringar.

Andra regler kan gälla för andra försäkringar. Kontrollera därför vad som gäller för dina eventuella övriga försäkringar (inklusive A-kassa) så att du inte är ”överförsäkrad”.

• Har jag någon bindningstid?

Nej, du har ingen bindningstid utan du kan alltid och oavsett skäl avsluta din sjuk- och arbetslöshetsförsäkring.

• Betalar jag någon självrisk?

Nej, du betalar ingen självrisk.

• Betalar jag någon skatt?

Nej, ersättningen är helt skattefri.

• Vad är kvalificeringstid eller kvalifikationstid?

Kvalificeringstid eller kvalifikationstid är den tid som du ska ha haft försäkringen innan du kan få ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet. Kvalificeringstiden räknas från den dag du fått din försäkring beviljad och beror på din anställningsform.

Kvalificeringstiden för sjukdom är 90 dagar och från 180 dagar för arbetslöshet (beror på anställningsform och om du är med i en A-kassa).

Exempel: Johan tecknar sin sjuk- och arbetslöshetsförsäkring den 1 januari. Skulle han bli sjuk den 1 mars får han ingen ersättning från försäkringen eftersom han inte har haft denna i minst 90 dagar före det att han blev sjuk. Skulle han däremot bli sjuk först den 1 juni omfattas han av försäkringen.

• Vad är karenstid?

Varje ny ersättningsperiod inleds med 30 karensdagar. Tid eller dagar som du inte får någon ersättning får.

Exempel: Johan blir sjuk den 1 juni och han har rätt till ersättning från försäkringen. Johan får ingen ersättning för juni månad (=30 karensdagar), utan ersättning från försäkringen utbetalas först från juli månad.

• Från när kan jag få ersättning vid sjukdom?

Har du haft försäkringen under en kvalificeringstid eller minst 90 dagar får du ersättning efter karenstiden eller efter 30 dagars sjukskrivning.

• Från när kan jag få ersättning vid arbetslöshet?

Har du haft försäkringen under en kvalificeringstid, från 180 dagar beroende på anställningsform, får du ersättning efter karenstiden eller efter 30 dagars arbetslöshet.

• Hur länge får jag ersättning från försäkringen?

Ersättningen utbetalas som längst under 12 månader.

Vill du ha ännu mer information?

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper bland annat privatpersoner att tolka villkor och jämföra bank- och försäkringsprodukter.

konsumenternas Konsumenternas pil